9c411759-b868-417d-8cea-52bb3b2887b0.jpeg 16A6A5DE-AFCA-4738-86C2-487880930E60.jpeg C1CC3B97-0671-40F8-8F85-A351DB2874EC.jpeg 000794F7-0CFF-4834-AD25-257A662C14F2.jpeg 78BF934E-1F6A-4DD6-B451-43E330A7501A.jpeg 4A20C987-D1C2-40FE-9AB8-D5982AFF4284.jpeg D4BFCF6E-96D1-4C4B-BCE3-8381B1DB40FE.jpeg 10D16896-716F-4418-A797-CFC918F8BE56.jpeg B4F0C938-4ADB-4506-9C97-0BC5515B5FB1.jpeg 7E294F79-CB4B-432A-A784-F3BDFF929302.jpeg F7D1244E-B541-4CD2-AB3A-56467D4A59E1.jpeg C7DBC2BD-48D8-48DE-B30A-B184DCE11C5A.jpeg 0DA15D80-B7B0-4351-92D5-72AD6188370B.jpeg 9AAA165B-7C58-4E04-8C5D-F2A7757874B3.jpeg 04EE91BF-604A-43C7-BBDC-884FBB17004C.jpeg 3F3E14C3-8BB8-4E09-969E-C2DBFFC9E92C.jpeg 24042A7E-9D0B-4D6B-B070-ED6B17B7A561.jpeg 209A5C70-1533-4FD6-8F7A-7DC35F074FE4.jpeg 975B43CF-1DB5-4D71-B320-AE83BDBB274F.jpeg 539F85F7-FFA6-40D2-82D7-AA8CB07F53A4.jpeg 6303FA4C-98F6-456B-AE74-4329ADD8F584.jpeg A8BC3B38-E547-4F49-9449-AFE11C927675.jpeg 2447A162-D755-451A-A50B-A520C3C242AF.jpeg BEC03834-D8A9-4DF2-B87A-1B97305042B8.jpeg B8D2688C-E955-4289-BDAB-DB29541A068C.jpeg 77894058-03AC-400F-9DF1-4B0C3CF930A7.jpeg 502BFFDA-D399-44E0-8B50-BB0065E905E7.jpeg 2845F578-A9A5-4E21-A627-43C784E1F0E5.jpeg 3559047E-27FA-48D3-AAB0-E0843416DBAA.jpeg

Jeugd

Senioren

Sportiviteit en respect

De KNHB vindt dat iedereen een leven lang moet kunnen genieten van sport. Daarom zetten wij in op een veilige sportomgeving. Wij stimuleren gewenst gedrag 
en ongewenst gedrag in en rondom de sport zullen wij aanpakken daar waar nodig

Als vereniging is niets zo fijn als kunnen zeggen dat je een geoliede machine bent die haar zaakjes goed op orde heeft. Daar hoort ook bij dat de fysieke en sociale veiligheid gegarandeerd wordt, zowel voor leden als voor bezoekers. Grensoverschrijdend gedrag is een lastig onderwerp, waarvan elke vereniging hoopt dat het bij hen niet voorkomt. Maar de kop in het zand steken en het er maar niet over hebben, is niet de oplossing. 

Wat doen wij om te zorgen voor een omgeving waarin sporters zich veilig en geborgen voelen en met plezier kunnen sporten.

Wij:

  1. Maakten samen met onze leden omgangsregels
  2. Besteden  aandacht aan de gedragsregels die gelden volgens het tuchtrecht
  3. Hebben een VertrouwensContactPersoon 
  4. Zijn secuur met het  aanstellen van betaalde- en onbetaalde krachten (screening, VOG)
  5. Hanteren het vier-ogen principe
  6. Hebben een huishoudelijke reglement en de statuten 
  7. Zorgen voor training/bijscholing van de trainers/coaches etc.
  8. Reflecteren, creëeren en behouden een veilige omgeving

Meldplicht
Naar aanleiding van het besluit op de Algemene Vergadering van 22 juni 2019 is een meldplicht opgenomen in het Reglement Ongewenst Gedrag. De meldplicht houdt kort gezegd het volgende in:

Zodra iemand uit het bestuur van een vereniging of bond vermoedens heeft van een situatie waarin sprake is/is geweest van seksuele intimidatie of seksueel misbruik, is hij of zij verplicht dit bij de bond te melden. Wanneer begeleiders iets weten, zijn zij verplicht dit te melden bij het bestuur van de vereniging.

‘Gewone’ leden hebben een meldverantwoordelijkheid. Dat houdt in dat als er een vermoeden is van seksuele intimidatie of seksueel misbruik, er melding aan het bestuur moet worden gedaan tenzij dit niet verwacht kan worden van iemand.

Wil je iets melden of contact met ons opnemen?
Stuur een mail naar [email protected] of benader een van onze vertrouwenspersonen.