3559047E-27FA-48D3-AAB0-E0843416DBAA.jpeg E1F9DF52-1279-43D4-B244-4205B34851C0.jpeg AA5DBB5F-846D-4C1B-AD21-A2EAF856B6E7.jpeg A8BC3B38-E547-4F49-9449-AFE11C927675.jpeg 30B58D50-EADE-4BB3-8507-2610D2E57E71.jpeg 6849A471-2464-45C4-9BDA-F04C039CA867.jpeg F52F39CB-F4C5-4E8E-AA7A-BD17C9D5C0B0.jpeg E9D2630B-3842-425C-9F1D-0EC3CD2F2753.jpeg 000794F7-0CFF-4834-AD25-257A662C14F2.jpeg

Jeugd

Senioren

Informatie

 

Lidmaatschap

Aanmeldingsformulier

Verklaring bij aanmeldingsformulier

Algemeen

In onderstaande tekst verduidelijken wij de aanmeldingsprocedure van Hockey Club Twente. Daarnaast wordt voor de jeugd aangegeven hoe en wanneer de instroomtrainingen starten. 

Heeft u na het lezen nog vragen of onduidelijkheden neem dan contact op met Yda de Rooij, [email protected]

Yda beantwoordt uw vraag zo spoedig mogelijk of geeft uw vraag door aan een betrokkene.

Hoe meld ik me aan?

Inschrijven bij Hockey Club Twente gaat snel en gemakkelijk.

U vult het aanmeldingsformulier via de link boven op deze pagina;
  • Uw gegevens worden meteen opgenomen in onze database;
  • Aanmelden kan voor reguliere hockey vanaf 5 jaar; voor Prehockey vanaf 4 jaar
  • U vult alle verplichte velden in. Niet volledig ingevulde formulieren kunnen niet in behandeling worden genomen, ze worden niet opgenomen in onze database;
  • Op basis van uw gegevens wordt een aanmeldingsformulier gemaakt;
  • Direct na de aanmelding ontvangt u een automatisch bevestiging via mail.
  • Wanneer je inschrijft als lid geef je aan bekend en akkoord te zijn met een aantal verenigingsrichtlijnen zoals de statuten, het huishoudelijk reglement en de privacyverklaring en u vindt deze gegevens hieronder.

Waar vind ik:

De statuten 
Download hier de statuten van Hc Twente

Het huishoudelijk reglement? 
Download hier het huishoudelijk reglement van Hc Twente 

De privacyverklaring
Download hier de privacyverklaring 

Als uw inschrijving in behandeling is genomen krijgt u een bevestigingsmail (Welkom bij Hockey Club Twente). Deze bevestigingsmail is belangrijk omdat dan de persoon als proeflid in het systeem zichtbaar wordt voor de commissie jongste jeugd of de 11-talcommissie;

Heeft u binnen ongeveer 3 weken geen mail ontvangen van de ledenadministratie neem dan contact op met Yda de Rooij van de ledenadministratie, [email protected]

Heeft u de mail ontvangen dan kan er enige tijd, soms wel meer dan een jaar, overheen gaan voordat u een uitnodiging ontvangt om deel te nemen aan een training. (zie hiervoor de informatie onder het kopje Instroomtraining).

Na het insturen van het aanmeldingsformulier is uw lidmaatschap nog niet definitief. 

Nadat U bent ingeschreven zal de elftalcommissie bekijken waar en wanneer het nieuwe lid geplaatst kan worden. Uw inschrijving is pas definitief als u bericht van ons heeft ontvangen dat wij u of uw kind hebben kunnen plaatsen.

En dan?

Nieuwe jongste jeugd- en juniorleden starten in een instroomgroep, voor zij in een team worden ingedeeld. De indeling van de kinderen gebeurt strikt op leeftijd per hockeyseizoen (loopt van 1 juli t/m 30 juni), waarbij de volgende leeftijdsgrenzen worden aangehouden:

Leeftijd
Categorie
Instroommoment(en)
Kinderen die voor 1 oktober van het lopende hockey seizoen, 5 jaar zijn
Pre hockey
April
Kinderen die voor 1 oktober van het lopende hockey seizoen, 6 jaar zijn
Benjamins
Er zijn vele instroom momenten per jaar, waardoor je op zeer korte termijn kunt beginnen.
Kinderen die voor 1 oktober van het lopende hockey seizoen, 7-9 jaar zijn
Instroom jongste jeugd
Er zijn vele instroom momenten per jaar, waardoor je op zeer korte termijn kunt beginnen.
Iedereen die voor 1 oktober van het lopende hockey seizoen, tussen de 10 jaar of 17 jaar is.
Instroomjunioren
Er zijn vele instroom momenten per jaar, waardoor je op zeer korte termijn kunt beginnen.
 
De trainingen starten in de genoemde maand meestal in de eerste of tweede week, deze data worden aan u gecommuniceerd als u zich heeft ingeschreven. Tijdige inschrijving voorkomt teleurstellingen.
 
Kan ik zomaar een keer meespelen?

Dat kan helaas niet. Iedereen die wedstrijden meespeelt of traint moet zijn aangemeld als lid. Dit is erg belangrijk i.v.m. de verzekering. Is de persoon in kwestie niet aangemeld, dan mag deze niet meetrainen of meespelen. Trainen of spelen ze wel mee dan zijn ze niet verzekerd en is het risico voor deze persoon zelf.

Waar kan ik terecht met vragen over het lidmaatschap?

Heeft u nog vragen naar aanleiding van deze informatie dan kunt u contact opnemen met de ledenadministratie. Yda de Rooij, [email protected]

Informatie over het Lidmaatschap bij Hockey Club Twente.

Wat als ik nog niet zeker weet of het wat voor me is?

De eerste vier weken van uw lidmaatschap heeft u nog kans om zich te bedenken. Mocht in die periode blijken dat de hockeysport u of uw kind toch niet zo ligt, dan kunt u zonder financiële consequentie opzeggen en zult u niet worden gehouden aan uw betalingsverplichting.  Let op: Het lidmaatschap gaat dus wel al in op het moment dat u de eerste keer komt meetrainen.

Wilt u in die eerste vier weken alsnog opzeggen, dan kunt u dit schriftelijk dan wel via e-mail doen bij de ledenadministratie d.m.v. het opzegformulier.

Als u geen gebruik maakt van de mogelijkheid van het opzeggen binnen deze eerste vier weken, dan wordt u definitief lid met als inschrijfdatum het begin van die ver weken. Dit is belang rijk voor het berekenen van de contributie. 
 
Deze optie tot consequentieloos opzeggen binnen de eerste vier weken geldt niet voor de pre Hockey, daar deze groep al voor een zeer laag instap bedrag een paar weken mag kennismaken met de hockeysport. Deze groep start doorgaans omstreeks april en eindigt in juni. Mocht u zoon/dochter daarna niet door willen gaan met Hockey dan dient dit voor 1 mei te worden doorgegeven een de ledenadministratie en zal het lidmaatschap per 30 juni beëindigd worden.

Hoe zit het met het studententarief?

Studenten komen in aanmerking voor studentenkorting, indien zij een kopie van inschrijving van de studie of een kopie van hun Collegekaart voor 1 oktober van het nieuwe seizoen sturen of mailen naar de financiële administratie, Karin van Dam  ([email protected]).

Je komt hiervoor in aanmerking als je bent ingeschreven voor bij een voltijd MBO opleiding en op 30 september van het lopende verenigingsjaar tenminste 18 jaar was, of als je een voltijd HBO- of WO-studie volgt.

Studenten betalen het studententarief, dat bij de eerste termijn wordt afgeschreven.

Er wordt geen restitutie gegeven, dus ontvangt de financiële administratie ([email protected]) na 1 oktober je bewijs van inschrijving, dan zullen de reguliere termijnen van de contributie geïncasseerd worden.

Vertel eens wat meer over de contributie?

Leden betalen inschrijfgeld en contributie, de hoogte daarvan wordt vastgesteld door de Algemene ledenvergadering in het voorjaar. Betaling vindt plaats d.m.v. automatische incasso. 

Lees voor meer informatie over de contributie de bijbehorende informatie op deze pagina.

Bij aanmelding als nieuw lid voor 1 januari van het lopende verenigingsjaar is 100% van de contributie verschuldigd. Bij aanmelding na 1 januari is dat 50% van de contributie. Deze korting wordt niet toegepast op het studenten lidmaatschap, dit is een vast bedrag, ongeacht wanneer je instroomt. 

Voor gezinnen bestaande uit meer dan 4 leden geldt een familiekorting (je betaalt maximaal voor 4 leden). De familiekorting geldt voor gezinsleden woonachtig op hetzelfde adres en met incasso via hetzelfde rekeningnummer.
De familiekorting geldt alleen voor de reguliere veldcontributie, dus niet voor de zaalhockey. Deze wordt te allen tijde volledig doorberekend.
 
Via welke kanalen communiceren jullie met me?

De leden worden via de website op de hoogte gehouden van alle zaken die de club betreffen, zoals bestuursmededelingen, wedstrijd- en trainingsschema's, scheidsrechtersrooster, barrooster, vertrek- en begintijden en evenementen, enz.

De leden worden bij een definitief lidmaatschap voorzien van een lidnummer en wachtwoord, waarmee ze toegang hebben tot LisaTeam, hun teamgegevens, instellingen, profielen, voorkeuren enz.

Wat kunnen wij als ouders betekenen?

Hockeyclub Twente is een vereniging. Dit betekent dat we alle zaken die geregeld moeten worden rondom het hockeyen gezamenlijk regelen. Zo zijn er vele vrijwilligers die werken in commissies, waar ze trainingsschema's maken, bestuurszaken regelen, sponsoring verzorgen en toernooien organiseren, om maar wat te noemen.

Daarnaast vragen we ook aan alle ouders van onze jeugdleden om hun steentje bij te dragen. Daarbij denken wij aan onder andere:

  • het rijden met het team van uw kind naar uitwedstrijden (3 à 4 keer per jaar per kind). De coach stelt het rijschema op. Bijstelling van het schema wordt onderling geregeld.
  • Het coachen van de mini- en breedteteams
  • het begeleiden van de wedstrijden
Uiteraard worden deze taken onderling en in overleg verdeeld binnen de teams.

Klik op onderstaand blokje voor de verklaring bij aanmeldingsformulier van Hockey Club Twente  

 

 
Hoe zit het met het fluiten van wedstrijden?

Op 14- of 15-jarige leeftijd wordt je door de club in de gelegenheid gesteld om een scheidsrechterscursus te volgen. Alle spelers van 16 jaar en ouder moeten in het bezit zijn van een spelerskaart / scheidsrechterskaart om aan de competitie mee te mogen doen. Zowel senioren als junioren zijn verplicht een aantal keren per jaar een wedst rijd te fluiten. In bijzondere omstandigheden kan uitsluitend door het bestuur dispensatie worden verleend.


Vallen we als leden van de club ook onder een verzekering?

De KNHB heeft een collectieve ongevallenverzekering afgesloten voor alle hockey verenigingen in Nederland.

Voor wie?
Alle personen die voor de vereniging activiteiten verrichten (dus ook het sporten zelf), vallen onder de dekking van de ongevallenverzekering vallen, zoals:
• de vereniging als zodanig;
• bestuursleden;
• leden;
• personeel (trainer, onderhoudsman, kantinebeheerder);
• vrijwilligers die activiteiten verrichten voor de vereniging


Wat is verzekerd?

Bij overlijden
· van één van de verzekerden van 13 jaar tot 70 jaar € 12.500,00
· van één van de verzekerden tot en met 12 jaar € 5.000,00
· van één van de verzekerden 70 jaar en ouder € 2.500,00

Bij blijvende invaliditeit
· van één van de verzekerden tot 70 jaar € 50.000,00
· van één van de verzekerden van 70 jaar en ouder € 5.000,00
· De blijvende invaliditeit drukken wij uit in een invaliditeitspercentage. De    
  uitkering berekenen wij door het verzekerd bedrag bij blijvende invaliditeit te
  vermenigvuldigen met het invaliditeitspercentage.

Kosten van tandheelkundige behandeling
· per element (tot een bedrag van) € 2.500,00
· Voor tandheelkundige kosten geldt een maximale uitkering per gebeurtenis van
  € 7.500,00.

Waar kan ik informatie vinden als er schade is ontstaan?

Via www.knhb.nl kunt u met een online formulier de schade melden. Een speciaal team van schadebehandelaars met kennis van de hockeysport en haar risico's, behandelt de schade professioneel en snel. Hebt u vragen over een situatie en twijfelt u over de vraag of een schade wel of niet gedekt is. Neem dan telefonisch contact op via telefoonnummer 013 5801234 vervolgens keuze 3 (bedrijfsverzekeringen) en dan keuze 5 (aansprakelijkheid- en ongevallen verzekeringen). Houd hierbij altijd het polisnummer 00147054096 bij de hand. Voor snelle behandeling door het speciale team raden wij u aan de schade online te melden.

Een ongeluk zit in een klein hoekje. Draag daarom tijdens trainingen en wedstrijden een gebitsbeschermer. Elk jaar wordt, aan het begin van het seizoen, speciaal voor de jeugd een "gebitsbeschermeractie" gehouden.

Informatie en schademelden kan via de Website: https://www.interpolis.nl/dossiers/interpolis-en-koninklijke-nederlandse-hockey-bond

 
Wat voor kleding dragen we tijdens de wedstrijden?

Tijdens wedstrijden is het dragen van door de Koninklijke Nederlandse Hockeybond voorgeschreven clubkleding verplicht, bestaande uit een Clubshirt rood met blauwe band, Donkerblauwe rok / broek en Rood / blauwe kousen. Genoemde kleding, evenals ove rige benodigdheden, zoals een hockeystick, scheenbeschermers (wettelijk verplicht) en voor kunstgras geschikte hockeyschoenen zijn verkrijgbaar bij:

Hoensport, Kuipersdijk 23, Enschede
 of via de website https://www.hockeygear.eu