suuz kopie.jpeg

Jeugd

Senioren

Informatie

 

Lidmaatschap

Aanmeldingsformulier

Verklaring bij aanmeldingsformulier

Algemeen

In onderstaande tekst verduidelijken wij de aanmeldingsprocedure van Hockey Club Twente. Daarnaast wordt voor de jeugd aangegeven hoe en wanneer de instroomtrainingen starten. 

Heeft u na het lezen nog vragen of onduidelijkheden neem dan contact op met Yda de Rooij, [email protected]

Yda beantwoordt uw vraag zo spoedig mogelijk of geeft uw vraag door aan een betrokkene.

Aanmelden

Inschrijven bij Hockey Club Twente gaat snel en gemakkelijk.

U vult het aanmeldingsformulier via de link boven op deze pagina;
  • Uw gegevens worden meteen opgenomen in onze database;
  • Aanmelden kan voor reguliere hockey vanaf 5 jaar; voor Prehockey vanaf 4 jaar
  • U vult alle verplichte velden in. Niet volledig ingevulde formulieren kunnen niet in behandeling worden genomen, ze worden niet opgenomen in onze database;
  • Op basis van uw gegevens wordt een aanmeldingsformulier gemaakt;
  • Direct na de aanmelding ontvangt u een automatisch bevestiging via mail.

Als uw inschrijving in behandeling is genomen krijgt u een bevestigingsmail (Welkom bij Hockey Club Twente). Deze bevestigingsmail is belangrijk omdat dan de persoon als proeflid in het systeem zichtbaar wordt voor de minicommissie of de 11-talcommissie;

Heeft u binnen ongeveer 3 weken geen mail ontvangen van de ledenadministratie neem dan contact op met Yda de Rooij van de ledenadministratie, [email protected]

Heeft u de mail ontvangen dan kan er enige tijd, soms wel meer dan een jaar, overheen gaan voordat u een uitnodiging ontvangt om deel te nemen aan een training. (zie hiervoor de informatie onder het kopje Instroomtraining).

Na het insturen van het aanmeldingsformulier is uw lidmaatschap nog niet definitief. 

Nadat U bent ingeschreven zal de elftalcommissie bekijken waar en wanneer het nieuwe lid geplaatst kan worden. Uw inschrijving is pas definitief als u bericht van ons heeft ontvangen dat wij u of uw kind hebben kunnen plaatsen.

Instroomtraining

Nieuwe mini- en juniorleden starten in een instroomgroep, voor zij in een team worden ingedeeld. De indeling van de kinderen gebeurt strikt op leeftijd per hockeyseizoen (loopt van 1 juli t/m 30 juni), waarbij de volgende leeftijdsgrenzen worden aangehouden:
Leeftijd
Categorie
Instroommoment(en)
Kinderen die voor 1 oktober van het lopende hockey seizoen, 5 jaar zijn
Pre hockey
April
Kinderen die voor 1 oktober van het lopende hockey seizoen, 6 jaar zijn
Benjamins
September en maart
Kinderen die voor 1 oktober van het lopende hockey seizoen, 7-9 jaar zijn
Instroommini's
September alleen instroom bij voldoende aanmelding en maart 
Iedereen die voor 1 oktober van het lopende hockey seizoen, tussen de 10 jaar of 17 jaar is.
Instroomjunioren
September (Afhankelijk van het aantal aanmeldingen en beschikbare plekken in de teams.) en maart
 
De trainingen starten in de genoemde maand meestal in de eerste of tweede week, deze data worden aan u gecommuniceerd als u zich heeft ingeschreven. Tijdige inschrijving voorkomt teleurstellingen.
 
Verzekering

Iedereen die wedstrijden meespeelt of traint moet zijn aangemeld als lid. Dit is erg belangrijk i.v.m. de verzekering. Is de persoon in kwestie niet aangemeld, dan mag deze niet meetrainen of meespelen. Trainen of spelen ze wel mee dan zijn ze niet verzekerd en is het risico voor deze persoon zelf.

Vragen?

Heeft u nog vragen naar aanleiding van deze informatie dan kunt u contact opnemen met de ledenadministratie. Yda de Rooij, [email protected]

Informatie over het Lidmaatschap bij Hockey Club Twente.

Proeflidmaatschap
Hockey Club Twente biedt een proeflidmaatschap van vier weken: iedereen die lid wil worden, kan vier weken meetrainen om te kijken of de hockeysport bevalt.  Eerst moet u zich inschrijven dmv het inschrijfformulier. Blijkt na vier weken dat dit niet de sport is die u of uw kind zoekt, dan kunt u direct weer opzeggen zonder contributieverplichting. Het lidmaatschap gaat in op het moment dat u de eerste week komt meetrainen.

Het proeflidmaatschap dient schriftelijk dan wel via e-mail te worden opgezegd bij de ledenadministratie dmv het opzegformulier.

Als u geen gebruik maakt van de mogelijkheid van het opzeggen binnen de proefperiode, wordt u definitief lid met als inschrijfdatum de startdatum van de proefperiode, deze is belang rijk voor het berekenen van de contributie. 
 
Dit proeflidmaatschap geldt niet voor de pre Hockey, deze groep start in april en eindigt in juni. Mocht u zoon/dochter daarna niet door willen gaan met Hockey dan dient dit voor 1 mei te worden doorgegeven een de ledenadministratie en zal het lidmaatschap per 30 juni beëindigd worden.

Studentenkorting
Studenten komen in aanmerking voor studentenkorting, indien zij een kopie van inschrijving van de studie of een kopie van hun Collegekaart voor 1 oktober van het nieuwe seizoen sturen of mailen naar de financiële administratie, Chris van Dam  ([email protected]).

Je komt hiervoor in aanmerking als je bent ingeschreven voor bij een voltijd MBO opleiding en op 30 september van het lopende verenigingsjaar tenminste 18 jaar was, of als je een voltijd HBO- of WO-studie volgt.

Studenten betalen het studententarief, dat bij de eerste termijn wordt afgeschreven.

Er wordt geen restitutie gegeven, dus ontvangt de financiële administratie ([email protected]) na 1 oktober je bewijs van inschrijving, dan zullen de reguliere termijnen van de contributie geïncasseerd worden.

Lidmaatschap + betaling
Leden betalen inschrijfgeld en contributie, de hoogte daarvan wordt vastgesteld door de Algemene ledenvergadering in het voorjaar. Betaling vindt plaats d.m.v. een automatische incasso. Indien geen incassomachtiging wordt afgegeven wordt een factuur verstuurd en worden administratiekosten à € 10,- per persoon in rekening gebracht. Alleen termijnbetalingen mogelijk bij automatische incasso.

Lees voor meer informatie over de contributie de bijbehorende informatie op deze pagina.

Bij aanmelding als nieuw lid voor 1 januari van het lopende verenigingsjaar is 100% van de contributie verschuldigd, bij aanmelding na 1 januari is dat 50% van de contributie. Deze korting wordt niet toegepast op het studenten lidmaatschap, dit is een vast bedrag, ongeacht wanneer je instroomt. 

 Voor gezinnen bestaande uit meer dan 4 leden geldt een familiekorting (je betaalt maximaal voor 4 leden). De familiekorting geldt voor gezinsleden woonachtig op hetzelfde adres en met incasso via hetzelfde rekeningnummer.
De familiekorting geldt alleen voor de reguliere veldcontributie, dus niet voor de zaalhockey. Deze wordt te allen tijde volledig doorberekend.
 
Website
De leden worden via de website op de hoogte gehouden van alle zaken die de club betreffen, zoals bestuursmededelingen, wedstrijd- en trainingsschema's, scheidsrechtersrooster, barrooster, vertrek- en begintijden en evenementen, enz.

De leden worden bij een definitief lidmaatschap voorzien van een lidnummer en wachtwoord, waarmee ze toegang hebben tot LisaTeam, hun teamgegevens, instellingen, profielen, voorkeuren enz.

Verplichtingen van ouders van jeugdleden.

Deze houden tenminste in:

  • het rijden met het team van uw kind naar uitwedstrijden (3 à 4 keer per jaar per kind). De coach stelt het rijschema op. Bijstelling van het schema wordt onderling geregeld.
  • Het verrichten van bardiensten en minidiensten. Een schema wordt opgezet door de barcommissie.

Klik op onderstaand blokje voor de verklaring bij aanmeldingsformulier van Hockey Club Twente  

 
 
Scheidsrechterskaart
Op 14- of 15-jarige leeftijd wordt je door de club in de gelegenheid gesteld om een scheidsrechterscursus te volgen. Alle spelers van 16 jaar en ouder moeten in het bezit zijn van een spelerskaart / scheidsrechterskaart om aan de competitie mee te mogen doen. Zowel senioren als junioren zijn verplicht een aantal keren per jaar een wedst rijd te fluiten. In bijzondere omstandigheden kan uitsluitend door het bestuur dispensatie worden verleend.


Ongevallenverzekering
De KNHB heeft een collectieve ongevallenverzekering afgesloten voor alle hockey verenigingen in Nederland.

Voor wie?
Alle personen die voor de vereniging activiteiten verrichten (dus ook het sporten zelf), vallen onder de dekking van de ongevallenverzekering vallen, zoals:
• de vereniging als zodanig;
• bestuursleden;
• leden;
• personeel (trainer, onderhoudsman, kantinebeheerder);
• vrijwilligers die activiteiten verrichten voor de vereniging


Wat is verzekerd?

Bij overlijden
· van één van de verzekerden van 13 jaar tot 70 jaar € 12.500,00
· van één van de verzekerden tot en met 12 jaar € 5.000,00
· van één van de verzekerden 70 jaar en ouder € 2.500,00

Bij blijvende invaliditeit
· van één van de verzekerden tot 70 jaar € 50.000,00
· van één van de verzekerden van 70 jaar en ouder € 5.000,00
· De blijvende invaliditeit drukken wij uit in een invaliditeitspercentage. De    
  uitkering berekenen wij door het verzekerd bedrag bij blijvende invaliditeit te
  vermenigvuldigen met het invaliditeitspercentage.

Kosten van tandheelkundige behandeling
· per element (tot een bedrag van) € 2.500,00
· Voor tandheelkundige kosten geldt een maximale uitkering per gebeurtenis van
  € 7.500,00.

Schade melden
Via www.knhb.nl kunt u met eenonline formulier de schade online melden. Een speciaal team van schadebehandelaars met kennis van de hockeysport en haar risico's, behandelt de schade professioneel en snel. Hebt u vragen over een situatie en twijfelt u over de vraag of een schade wel of niet gedekt is. Neem dan telefonisch contact op via telefoonnummer 013 5801234 vervolgens keuze 3 (bedrijfsverzekeringen) en dan keuze 5 (aansprakelijkheid- en ongevallen verzekeringen). Houd hierbij altijd het polisnummer 00147054096 bij de hand. Voor snelle behandeling door het speciale team raden wij u aan de schade online te melden.

Een ongeluk zit in een klein hoekje. Draag daarom tijdens trainingen en wedstrijden een gebitsbeschermer. Elk jaar wordt, aan het begin van het seizoen, speciaal voor de jeugd een "gebitsbeschermeractie" gehouden.

Informatie en schademelden kan via de Website: https://www.interpolis.nl/dossiers/interpolis-en-koninklijke-nederlandse-hockey-bond

 
Kleding
Tijdens wedstrijden is het dragen van door de Koninklijke Nederlandse Hockeybond voorgeschreven clubkleding verplicht, bestaande uit een Clubshirt rood met blauwe band, Donkerblauwe rok / broek en Rood / blauwe kousen. Genoemde kleding, evenals ove rige benodigdheden, zoals een hockeystick, scheenbeschermers (wettelijk verplicht) en voor kunstgras geschikte hockeyschoenen zijn verkrijgbaar bij:

Sportpaviljoen Borne, Grotestraat 160, 7622 GR BORNE

Statuten                                                                                                     Download hier de statuten van Hc Twente

Huishoudelijk reglement                                                                             Download hier het huishoudelijk reglement van Hc Twente