suuz kopie.jpeg

Jeugd

Senioren

Contributie

Contributie en inschrijfgeld

Zoals in de Algemene ledenvergadering is vastgesteld:

Type lidmaatschap

Contributie

2017-2018

Omschrijving

Senioren / veteranen

€ 285

Diegene die op 1 oktober van het lopende verenigingsjaar 18 jaar of ouder is

Student *

€ 95

Studenten (full time dagopleiding) komen in aanmerking voor een korting na overhandiging van een bewijs van voltijd inschrijving (zie onderaan het schema)

Trainingslid

€ 200

Diegene die alleen traint. Een trainingslid is niet speelgerechtigd en mag niet met de competitie meespelen.

Clublid

€ 60

Diegene die niet traint en alleen een aantal keren per jaar invalt tijdens een competitie wedstrijd. Een clublid is wel speelgerechtigd.

G- / LG-Hockey

€ 185

Deelnemers aan wekelijkse G-Hockeytrainingen

Zaalhockey

€ 60

Voor de leden die meespelen met de zaalhockey competitie

Zaalhockey TVO

€ 40

Voor de leden die meespelen met de zaalhockey competitie van Twente

Jeugdleden kennen de volgende categorieën, waarbij de leeftijdsgrens op 1 oktober van het lopende verenigingsjaar ligt. 

Junioren        16-17 jaar A:

14-15 jaar B:

12-13 jaar C:

10-11 jaar D:

 

Mini's              8-9 jaar E:

7 jaar F:

Benjamins:      6 jaar 

Prehockey:      5 jaar 

                    € 295

€ 295

€ 275

€ 275

 

                    € 255

€ 185

                    € 122

                    € 45

 

 

 

Nieuwe mini- en juniorleden starten in een instroomgroep voor zij in een team worden ingedeeld.

 

 

 

 

Lijntoeslag

€ 50

Voor selectieteams in de A t/m D jeugd. Deze wordt in twee termijnen geïncasseerd (de tweede en de vierde)

Naast de contributie geldt voor alle leden, behalve voor de benjamins en prehockey, eenmalig € 35,- inschrijfgeld. Zodra leden in de F-jeugd komen zal deze eenmalig gefactureerd worden.
*Studentenkorting

Studenten kunnen in aanmerking voor het studententarief komen indien zij een bewijs van voltijd inschrijving voor 1 oktober van het lopende seizoen mailen naar de financiële administratie: [email protected].

Een geldig bewijs bevat duidelijk wie welke studie volgt in welk studie jaar en dat het een voltijd studie betreft.

Je komt hiervoor in aanmerking als je bent ingeschreven voor een voltijd MBO opleiding en op 30 september van het lopende verenigingsjaar tenminste 18 jaar was, of als je een voltijd HBO- of WO-studie volgt.

Wanneer je verzuimt je bewijs van inschrijving tijdig aan te leveren dan zullen de reguliere termijnen van de contributie geïncasseerd worden.


Betaling
De contributie betaling gaat via een automatische incasso en zal in 4 termijnen worden afgeschreven. Dit gebeurt in augustus, november, januari en april.

Mocht je nog niet via een automatische incasso betalen vul dan de machtiging in.

KLIK HIER VOOR DE MACHTIGING