502BFFDA-D399-44E0-8B50-BB0065E905E7.jpeg F7D1244E-B541-4CD2-AB3A-56467D4A59E1.jpeg 77894058-03AC-400F-9DF1-4B0C3CF930A7.jpeg 209A5C70-1533-4FD6-8F7A-7DC35F074FE4.jpeg 16A6A5DE-AFCA-4738-86C2-487880930E60.jpeg 6303FA4C-98F6-456B-AE74-4329ADD8F584.jpeg 975B43CF-1DB5-4D71-B320-AE83BDBB274F.jpeg B4F0C938-4ADB-4506-9C97-0BC5515B5FB1.jpeg 9AAA165B-7C58-4E04-8C5D-F2A7757874B3.jpeg BEC03834-D8A9-4DF2-B87A-1B97305042B8.jpeg 539F85F7-FFA6-40D2-82D7-AA8CB07F53A4.jpeg C1CC3B97-0671-40F8-8F85-A351DB2874EC.jpeg 9c411759-b868-417d-8cea-52bb3b2887b0.jpeg 24042A7E-9D0B-4D6B-B070-ED6B17B7A561.jpeg C7DBC2BD-48D8-48DE-B30A-B184DCE11C5A.jpeg 000794F7-0CFF-4834-AD25-257A662C14F2.jpeg 0DA15D80-B7B0-4351-92D5-72AD6188370B.jpeg D4BFCF6E-96D1-4C4B-BCE3-8381B1DB40FE.jpeg B8D2688C-E955-4289-BDAB-DB29541A068C.jpeg A8BC3B38-E547-4F49-9449-AFE11C927675.jpeg 2447A162-D755-451A-A50B-A520C3C242AF.jpeg 78BF934E-1F6A-4DD6-B451-43E330A7501A.jpeg 3559047E-27FA-48D3-AAB0-E0843416DBAA.jpeg 3F3E14C3-8BB8-4E09-969E-C2DBFFC9E92C.jpeg 7E294F79-CB4B-432A-A784-F3BDFF929302.jpeg 10D16896-716F-4418-A797-CFC918F8BE56.jpeg 4A20C987-D1C2-40FE-9AB8-D5982AFF4284.jpeg 2845F578-A9A5-4E21-A627-43C784E1F0E5.jpeg 04EE91BF-604A-43C7-BBDC-884FBB17004C.jpeg

Jeugd

Senioren


Nieuwsfilter
Agenda
20-7 Start zomervakantie
Fotogalerij
Fotogalerij
Algemene ledenvergadering
Nieuwsafbeelding

UITNO D I G I N G


Het bestuur van Hockey Club Twente nodigt haar leden, ouders van (jeugd) leden evenals ereleden en leden van verdienste, uit tot het bijwonen van de


ALGEMENE LEDENVERGADERING

Welke gehouden zal worden op:


Datum : Maandag 24 juni 2024

Aanvang : 20.00 uur 

Locatie : Clubhuis H.C. Twente 


Het bestuur stelt voor de volgende agenda gedurende deze vergadering aan te houden:

 1. Opening
 2. Vaststellen van de agenda
 3. Ingekomen stukken
 4. Notulen algemene ledenvergadering gehouden op 11 december 2023 (Deze notulen staan in Lisa team onder club/documenten/bestuur)
 5. Mededelingen bestuur
 6. Financieel verslag 2022-2023 (Leden kunnen het financieel verslag inzien door aanvraag per e-mail bij de penningmeester ).
 7. Verslag kascommissie en advies tot al of niet goedkeuring van het financieel jaarverslag
 8. Vaststellen van de balans en van de staat van baten en lasten over 2022- 2023
 9. Verlenen van decharge aan de leden van het bestuur
 10. Verkiezing en benoeming kascommissie 2023-2024
 11. Bestuursmutaties:                                                                       - Mevrouw Annemieke Beunk treedt af als bestuurslid -Het bestuur draagt Mevrouw Alice ten Dam en de heer Jan Dekker voor als bestuurslid
 12. Begroting 2024-2025 (Het bestuur vraagt conform artikel 14 lid 3 goedkeuring voor de begroting 2024-2025. De begroting is op te vragen via [email protected])
 13. Rondvraag
 14. Sluiting

Het bestuur hoopt u op deze vergadering te mogen begroeten.


Met vriendelijke groeten,

Yda de Rooij

Secretaris Hc Twente