367B958B-236B-4421-AA7B-22F3CB4DE9F0.jpeg 08EA5E0E-B930-437A-85FD-CC11305F31F6.jpeg 2509E9FE-853D-4521-A359-D83FEA223F3C.jpeg 8C2805BB-A791-485B-AD32-255868F4AAB2.jpeg 908E5763-38C7-4422-AE79-72D0BAD91178.jpeg 6DC2BE71-82E2-4138-B853-CCE8DC5A9208.jpeg 88DDC759-C7EC-40C6-908C-B669F2B39F14.jpeg 0D205C59-5A2F-409A-94FC-6FE26F5F2889.jpeg 07748CF9-93E1-460E-8C99-D2C1DADB724B.jpeg E9F2A584-6D13-41D1-83FD-31A2AE955CC7.jpeg CBAE0FDD-A714-4A30-A94C-B8F17C0F366E.jpeg 209A5C70-1533-4FD6-8F7A-7DC35F074FE4.jpeg 41246586-C8B0-41A6-81E8-83FF5030F3C4.jpeg 1E069498-0197-4BED-ACC5-A49ADAA3E411.jpeg A8BC3B38-E547-4F49-9449-AFE11C927675.jpeg F556C6E3-0F27-43FE-A58C-68AFD7D8E4A7.jpeg 3559047E-27FA-48D3-AAB0-E0843416DBAA.jpeg BA33728E-53DB-405C-9B61-0C9EE7ADACBB.jpeg 089F2EA1-2F44-4AC1-938C-D471921EE751.jpeg 0306A82A-9E38-4B1D-833A-474DA4BB55CD.jpeg 659C10BC-2E89-4C69-BD1E-EB09666F83B1.jpeg FD3A43FD-7D71-48C3-BFD7-56B81EC4A570.jpeg AA5DBB5F-846D-4C1B-AD21-A2EAF856B6E7.jpeg 000794F7-0CFF-4834-AD25-257A662C14F2.jpeg

Jeugd

Senioren


Nieuwsfilter
Fotogalerij
Fotogalerij
Uitnodiging Algemene Leden Vergadering
Nieuwsafbeelding

 

UITNO D I G I N G

Het bestuur van Hockey Club Twente nodigt haar leden, ouders van (jeugd) leden evenals ereleden en leden van verdienste, uit tot het bijwonen van de

ALGEMENE LEDENVERGADERING

Welke gehouden zal worden op:


Datum : Dinsdag 5 juli 2022
Aanvang : 20.00 uur 

Locatie : Clubhuis H.C. Twente 


Het bestuur stelt voor de volgende agenda gedurende deze vergadering aan te houden:

 1. Opening
 2. Vaststellen van de agenda
 3. Ingekomen stukken
 4. Notulen algemene ledenvergadering gehouden op 20 april  2022 (Deze notulen staan in Lisa team onder club/documenten/bestuur)
 5. Mededelingen bestuur
 6. Bestuursmutaties: 
  -
  De heer Robert Veldhuis treedt af als bestuurslid.                        -Het bestuur draagt Mevrouw Jet Buschgens voor als bestuurslid
 7. Algehele Statutenwijziging               
  Er zijn verplichtte wijzigingen vanuit de KNHB i.v.m. het nieuwe bindingsmodel. Ook zijn er aanpassingen vanwege de invoering van de wet bestuur en toezicht rechtspersonen(WBTT).  Het houden van een online ALV is in deze nieuwe statuten vast gelegd (De (concept) statuten staan in Lisa team onder club/documenten/algemeen) Eventuele vragen graag VOORAF stellen via [email protected] 
 8. Benoemen continuiteitscommissie. 
  Als gevolg van de statutenwijzigingen zijn wij ook verplicht in de ALV een continuïteitscommissie te benoemen. Bepaald moet zijn (Art 10.12) wie er beslissingen mogen nemen bij ontstentenis of belet van alle bestuursleden.
  Wij dragen de volgende personen voor:                       
  •Mevrouw Karin van Dam              
  •De heer Niek Kroeze                     
  •De heer Mathieu te Morsche
 9. Begroting 2022-2023 (Het bestuur vraagt conform artikel 14 lid 3 goedkeuring voor de begroting 2022-2023.De begroting is op te vragen via [email protected])
 10. Rondvraag
 11. Sluiting 

Het bestuur hoopt u op deze vergadering te mogen begroeten.


Met vriendelijke groeten,

Yda de Rooij

Secretaris Hc Twente