0D205C59-5A2F-409A-94FC-6FE26F5F2889.jpeg CBAE0FDD-A714-4A30-A94C-B8F17C0F366E.jpeg AA5DBB5F-846D-4C1B-AD21-A2EAF856B6E7.jpeg 659C10BC-2E89-4C69-BD1E-EB09666F83B1.jpeg 1E069498-0197-4BED-ACC5-A49ADAA3E411.jpeg 8C2805BB-A791-485B-AD32-255868F4AAB2.jpeg 367B958B-236B-4421-AA7B-22F3CB4DE9F0.jpeg 08EA5E0E-B930-437A-85FD-CC11305F31F6.jpeg 027C7010-47DF-44A2-B3E9-10D5D13E7533.jpeg 209A5C70-1533-4FD6-8F7A-7DC35F074FE4.jpeg BA33728E-53DB-405C-9B61-0C9EE7ADACBB.jpeg 089F2EA1-2F44-4AC1-938C-D471921EE751.jpeg 07748CF9-93E1-460E-8C99-D2C1DADB724B.jpeg F556C6E3-0F27-43FE-A58C-68AFD7D8E4A7.jpeg 2509E9FE-853D-4521-A359-D83FEA223F3C.jpeg 88DDC759-C7EC-40C6-908C-B669F2B39F14.jpeg 000794F7-0CFF-4834-AD25-257A662C14F2.jpeg 41246586-C8B0-41A6-81E8-83FF5030F3C4.jpeg 3559047E-27FA-48D3-AAB0-E0843416DBAA.jpeg E9F2A584-6D13-41D1-83FD-31A2AE955CC7.jpeg 73F38ADA-DDBB-4364-9ED1-E287AAD4A46D.jpeg 0306A82A-9E38-4B1D-833A-474DA4BB55CD.jpeg A8BC3B38-E547-4F49-9449-AFE11C927675.jpeg

Jeugd

Senioren

Nieuwsfilter
UITNODIGING ALV
Nieuwsafbeelding

‼️UPDATE:

In verband met de huidige Corona regels, heeft het bestuur besloten de leden vergadering DIGITAAL te laten plaatsvinden. Na aanmelding ontvangt u een link waarmee u op woensdag 21 oktober om 20:00 uur kunt deelnemen. 

Aanmelden kan via : [email protected]

Heeft u nog vragen dan horen wij die graag.🤗

 UITNO D I G I N G

Het bestuur van Hockey Club Twente nodigt haar leden en ouders van jeugdleden evenals ereleden en leden van verdienste uit tot het bijwonen van de

ALGEMENE LEDENVERGADERING

Welke gehouden zal worden op:

Woensdag 21oktober 2020

Aanvang: 20.00 uur Locatie: digitaal

Het bestuur stelt voor de volgende agenda gedurende deze vergadering aan te houden:

1.Opening
2.Vaststellen van de agenda
3.Ingekomen stukken
4.Notulen algemene ledenvergadering gehouden op 10 februari 2020
De notulen staan in Lisa team onder club/documenten/bestuur
5.Mededelingen bestuur
6.Vaststellingsovereenkomst
Het bestuur vraagt conform artikel 10 lid 4d achteraf goedkeuring voor het aangegaan zijn van een vaststellingsovereenkomst in april 2020.
7.Bestuursmutaties
  • De heer Marcel Westenberg treedt af als bestuurslid technische zaken.
  • De heer Frans Masselink treedt af als voorzitter.
  • Het bestuur draagt de heer Eric Wolkotte voor als bestuurslid.
8.Begroting 2020-2021
De begroting is op te vragen via [email protected]
Het bestuur vraagt conform artikel 14 lid 3 goedkeuring voor de begroting 2020-2021.
9.Rondvraag
10.Sluiting 

Het bestuur hoopt u op deze vergadering te mogen begroeten, wel willen wij u vragen  zich vooraf aan te melden via [email protected] .

Met vriendelijke groeten

Bestuur 

Hockey Club Twente