41246586-C8B0-41A6-81E8-83FF5030F3C4.jpeg 88DDC759-C7EC-40C6-908C-B669F2B39F14.jpeg C2ADB68E-580F-4986-ACB8-7B609821392B.jpeg 58A58DB2-C64B-4CAF-A41A-5C7F42845D69.jpeg AA5DBB5F-846D-4C1B-AD21-A2EAF856B6E7.jpeg 3559047E-27FA-48D3-AAB0-E0843416DBAA.jpeg A8BC3B38-E547-4F49-9449-AFE11C927675.jpeg 924E7A82-6C71-48CE-AD06-2B153FEFFF99.jpeg B391B7C2-B698-4DF4-AA88-419466C7B883.jpeg EE992A00-00EF-400B-86B3-9150F1F8F2E3.jpeg C426571B-A56C-461D-93D2-45C2EAA6C2D5.jpeg 4E076AEC-278C-4062-BC21-ED6F40170D62.jpeg 07748CF9-93E1-460E-8C99-D2C1DADB724B.jpeg C20F40EA-67E3-43C4-9B52-6CF025826FAA.jpeg 000794F7-0CFF-4834-AD25-257A662C14F2.jpeg 209A5C70-1533-4FD6-8F7A-7DC35F074FE4.jpeg E1F9DF52-1279-43D4-B244-4205B34851C0.jpeg 98ACED85-4BFA-4BCA-A20B-3557D0B2A6F1.jpeg 0306A82A-9E38-4B1D-833A-474DA4BB55CD.jpeg

Jeugd

Senioren

Nieuwsfilter
Agenda
Nog geen agenda punten.
Allemaal bedankt voor jullie medewerking en inzet
Nieuwsafbeelding
Beste allemaal,

Het kabinet heeft op woensdagavond 6 mei de coronamaatregelen voor de sport per 11 mei versoepeld. Dat betekent dat de senioren per 11 mei ook weer het veld op mogen. De toestemming geldt specifiek voor trainingen, niet voor wedstrijden, toernooien of andere activiteiten. 

Hockey-activiteiten vanaf 11 mei 
Op dit moment is de trainingscommissie druk bezig met het opstellen van een schema waarbij alle teams inclusief de G-hockey vanaf 11 mei doordeweeks kunnen trainen. Daarvoor hebben wij de gemeente toestemming gevraagd om ’s avonds ook na 21.00 uur te mogen trainen. Wij verwachten daar dit weekeinde een reactie op. Tevens zijn we bezig om onze jongste jeugd vanaf zaterdag 16 mei een aantal zaterdagen onderling wedstrijden te laten spelen.

Voor trainingen en onderlinge wedstrijden blijven de volgende spelregels gelden:
 • Was voor en na je training thuis je handen met water en zeep minimaal 20 seconden
 • Ga voordat je naar de club vertrekt thuis naar het toilet  
 • Neem een gevulde bidon mee en drink alleen uit je eigen bidon
 • Blijf thuis als je een van de volgende (ook milde!) symptomen hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts
 • Blijf thuis als iemand uit jouw huishouden koorts en/of benauwdheidsklachten heeft
 • Blijf thuis als iemand uit jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19) 
 • Kom niet eerder dan 10 minuten voor de training aan op de sportlocatie en ga direct na de training naar huis
 • Voor jeugdleden van 13 tot en met 18 jaar en senioren: houd 1,5 meter (twee sticklengtes) afstand van elkaar
 • Ons complex is alleen toegankelijk voor trainers, jeugdleden die training hebben en toezichthouders
 • Jeugdleden die met auto worden gebracht, worden afgezet bij de ingang. De rijder mag niet mee het complex op (zie punt hierboven)
 • leden die op de fiets komen, zetten de fiets in één van de fietsenrekken. Let op dat je bij aankomst en vertrek 1,5 meter afstand houdt tot elkaar! 
 • Volg de aangegeven looproute bij het betreden en verlaten van het complex. Dit om zo min mogelijk met elkaar in contact te komen. 
Verder geldt het volgende:
 • Iedereen die zich niet aan de voorschriften houdt, zal van het complex verwijderd worden.
 • De kantine en het clubhuis blijven dicht. Toilet mag in uitzonderlijke gevallen gebruikt worden.
 • We kijken hoe we invulling kunnen geven aan de oproep van Mark Rutte om niet-leden mee te laten trainen
Toezichthouders bedankt!!
We hebben de coaches van een aantal teams gevraagd om tijdens de trainingstijd van hun team toezicht te houden. Daar is positief op gereageerd wat het mede mogelijk maakte om de trainingen volgens de geldende regels te laten verlopen. Dank aan allen die al toezicht hebben gehouden en die dat de komende weken nog gaan doen. Wij zijn blij met deze betrokkenheid! 

Medegebruik hockeyvelden
Via de gemeente zijn wij door drie verenigingen benaderd met de vraag of ze op onze velden mogen trainen, omdat zij tot nader bericht geen gebruik mogen maken van hun eigen (binnen)accommodatie. Op zaterdagochtend en woensdagmiddag traint Muga Mushin Ryu Karate-Do (karate) op een van onze velden; op woensdagmiddag op hetzelfde veld als de karate SV Trios (o.a. turnen, jazzdansen, ouder- en kindgym) en vanaf maandagochtend 25 mei zal er ook peuter- en kleuterdans plaatsvinden. Zo willen wij van onze zijde een steentje bijdragen in deze bijzondere tijd. 

Bar
Ons clubhuis gaat volgens het laatste bericht weer open op 1 september. Het vertrouwde gezicht van Martin, onze barbeheerder, zal dan ontbreken. Het bestuur heeft in goed overleg met Martin besloten om de samenwerking na 10 jaar te beëindigen. Wij danken Martin voor zijn inzet in de afgelopen 10 jaar. Op dit moment wordt er gewerkt aan een plan voor onze bar(bezetting). Onderdeel van dit plan zal zijn dat we leden en ouders van leden meer willen betrekken bij het reilen en zeilen van onze bar. Zodra het plan is uitgewerkt, zullen we jullie informeren.
 
We sluiten af door al onze leden veel hockeyplezier toe te wensen.

Namens het bestuur,
Frans Masselink (Voorzitter)
Yda de Rooij (Secretaris)
Stefan Dirks (Penningmeester)
Marcel Westenberg (Technische zaken Tophockey)
Annemieke Beunk. (Technische zaken Algemeen)
Mathieu te Morsche (Accommodatie)
Robert Veldhuis (Algemeen bestuurslid)
Patrick Willemsen (Algemeen bestuurslid)