924E7A82-6C71-48CE-AD06-2B153FEFFF99.jpeg 0306A82A-9E38-4B1D-833A-474DA4BB55CD.jpeg C2ADB68E-580F-4986-ACB8-7B609821392B.jpeg EE992A00-00EF-400B-86B3-9150F1F8F2E3.jpeg 4E076AEC-278C-4062-BC21-ED6F40170D62.jpeg AA5DBB5F-846D-4C1B-AD21-A2EAF856B6E7.jpeg 209A5C70-1533-4FD6-8F7A-7DC35F074FE4.jpeg A8BC3B38-E547-4F49-9449-AFE11C927675.jpeg B391B7C2-B698-4DF4-AA88-419466C7B883.jpeg 000794F7-0CFF-4834-AD25-257A662C14F2.jpeg 41246586-C8B0-41A6-81E8-83FF5030F3C4.jpeg 3559047E-27FA-48D3-AAB0-E0843416DBAA.jpeg 07748CF9-93E1-460E-8C99-D2C1DADB724B.jpeg 88DDC759-C7EC-40C6-908C-B669F2B39F14.jpeg 58A58DB2-C64B-4CAF-A41A-5C7F42845D69.jpeg 98ACED85-4BFA-4BCA-A20B-3557D0B2A6F1.jpeg C426571B-A56C-461D-93D2-45C2EAA6C2D5.jpeg C20F40EA-67E3-43C4-9B52-6CF025826FAA.jpeg E1F9DF52-1279-43D4-B244-4205B34851C0.jpeg

Jeugd

Senioren

Nieuwsfilter
Fotogalerij
Fotogalerij
Uitnodiging ALV
Nieuwsafbeelding

UITNO D I G I N G.

 

Het bestuur van Hockey Club Twente nodigt haar leden en ouders van jeugdleden evenals ereleden en leden van verdienste uit tot het bijwonen van de 

 

ALGEMENE LEDENVERGADERING

 

welke gehouden zal worden op

 

Maandag 11 februari 2019

 

Aanvang: 20.00 uur  Locatie: clubhuis H.C. Twente

 

 

Het bestuur stelt voor de volgende agenda gedurende deze vergadering aan te houden:

 

1. Opening
2. Vaststellen van de Agenda
3. Ingekomen stukken
4. Mededelingen bestuur 
5. Notulen Buitengewone Algemene Ledenvergadering d.d. 17 oktober 2018

De notulen staan op de website

6. Financieel verslag 2017-2018

Leden kunnen het financieel verslag inzien door aanvraag per e-mail bij de penningmeester([email protected])

7. Verslag kascommissie en advies tot al of niet goedkeuring van het financieel jaarverslag
8. Vaststellen van de balans en van de staat van baten en lasten over 2017-2018
9. Verlenen van decharge aan de leden van het bestuur
10. Verkiezing en benoeming kascommissie 2018-2019

 

Pauze

 

11. Herinrichting kantine en keuken
12. Rondvraag
13. Sluiting 

 

 

Het bestuur hoopt u op deze vergadering te mogen begroeten.

 

 

Met vriendelijke groeten 

Hockey Club Twente

 

Yda de Rooij

Secretaris

Gerelateerd nieuws