AA5DBB5F-846D-4C1B-AD21-A2EAF856B6E7.jpeg 209A5C70-1533-4FD6-8F7A-7DC35F074FE4.jpeg 41246586-C8B0-41A6-81E8-83FF5030F3C4.jpeg 0306A82A-9E38-4B1D-833A-474DA4BB55CD.jpeg E1F9DF52-1279-43D4-B244-4205B34851C0.jpeg A8BC3B38-E547-4F49-9449-AFE11C927675.jpeg 58A58DB2-C64B-4CAF-A41A-5C7F42845D69.jpeg 30B58D50-EADE-4BB3-8507-2610D2E57E71.jpeg 4E076AEC-278C-4062-BC21-ED6F40170D62.jpeg C426571B-A56C-461D-93D2-45C2EAA6C2D5.jpeg 3559047E-27FA-48D3-AAB0-E0843416DBAA.jpeg 000794F7-0CFF-4834-AD25-257A662C14F2.jpeg B391B7C2-B698-4DF4-AA88-419466C7B883.jpeg

Jeugd

Senioren

Nieuwsfilter
Fotogalerij
Fotogalerij
Speelgerechtigheid veldhockey
Nieuwsafbeelding

Soms kan het gebeuren dat je team een keer te weinig spelers heeft en je uit andere teams wilt lenen. Geen probleem natuurlijk, maar houd je aan de regels en voorkom problemen voor je team en de club. 


In bijgaande afbeelding kun je makkelijk zien wat wel en niet mag, dit staat ook uitgebreid beschreven in de link, speelgerechtigdheid veldhockey. 

https://www.knhb.nl/app/uploads/2018/08/Speelgerechtigdheid-junioren-Veldhockey-2018-2019-versie-21082018.pdf


Lees het nog eens goed door want de maategelen zijn niet mis:

a. Aan een vereniging waarvan in een team op basis van de statuten, het tuchtreglement, het Bondsreglement (waaronder met name artikel 4, lidmaatschap en speelgerechtigdheid) en de overige reglementen van de KNHB) één of meer niet-speelgerechtigde cq. uitgesloten spelers zijn uitgekomen kan een geldboete worden opgelegd van ten hoogste € 250,00 per wedstrijd, ongeacht het aantal niet-speelgerechtigde cq. uitgesloten spelers.

b. Aan een team, waarin één of meer niet-speelgerechtigde of ‘uit- gesloten’ spelers zijn uitgekomen in een bondswedstrijd, worden 3 wedstrijdpunten per wedstrijd in mindering gebracht, ongeacht het aantal niet-speelgerechtigde of ‘uitgesloten’ spelers.

c. De competitieleiding heeft de bevoegdheid aan een team waarin herhaaldelijk dezelfde niet-speelgerechtigde cq. uitgesloten speler is uitgekomen, van het bepaalde in lid a. en b. af te wijken; in ieder geval worden 3 wedstrijdpunten in mindering gebracht en wordt er in ieder geval eenmaal een boete van ten hoogste € 250,00 opgelegd.

d. Voor veldhockey geldt: Een door de competitieleiding vastgestelde wedstrijd waarin een niet-speelgerechtigde speler is uitgekomen, wordt in de regel opnieuw vastgesteld, tenzij er (naar oordeel van de competitieleiding) geen mogelijkheid/ruimte is om de wedstrijd over te spelen. In dat geval wordt er een uitslag van 3-0 opgenomen in het voordeel van de niet in overtreding zijnde partij. De niet in overtre- ding zijnde vereniging kan de competitieleiding echter verzoeken te besluiten de uitslag van de oorspronkelijke wedstrijd te handhaven (dit kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer de oorspronkelijke uitslag hoger is dan de reglementaire uitslag van 3-0).

e. Voor zaalhockey geldt: Een door de competitieleiding vastgestelde wedstrijd waarin een niet-speelgerechtigde speler is uitgekomen, wordt niet opnieuw vastgesteld. Voor het opmaken van de competi- tieranglijst wordt er een uitslag van 5-0 opgenomen in het voordeel van de niet in overtreding zijnde partij. De niet in overtreding zijnde

KNHB Bondsreglement 57

vereniging kan de competitieleiding echter verzoeken te besluiten de uitslag van de oorspronkelijke wedstrijd te handhaven (dit kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer de oorspronkelijke uitslag hoger is dan de reglementaire uitslag van 3-0).

f. Inhetgevaldeniet-speelgerechtigdespelerisuitgekomenineen beslissingswedstrijd, wordt de wedstrijd niet overgespeeld; het team waarin de niet-speelgerechtigde speler is uitgekomen verliest automatisch de wedstrijd*. Indien een niet-speelgerechtigde speler uitkomt in de poulefase van een toernooi/kampioenschap dan verliest het betrokken team het recht op verdere deelname; het team wordt uit de competitie gehaald en de resultaten van het team komen te vervallen. *Dit geldt niet voor beslissingswedstrijden veldhockey die gespeeld worden binnen de reguliere competitie (poulewedstrijden) en door de competitieleiding als beslissingswedstrijden zijn aangewezen.

g. Onder uitkomen wordt verstaan: het vermeld zijn op het DWF.


Heb je vragen, stuur een mail aan [email protected] (breedte teams) of [email protected] (selectie teams)