suuz kopie.jpeg A8BC3B38-E547-4F49-9449-AFE11C927675.jpeg 30B58D50-EADE-4BB3-8507-2610D2E57E71.jpeg E1F9DF52-1279-43D4-B244-4205B34851C0.jpeg 3559047E-27FA-48D3-AAB0-E0843416DBAA.jpeg AA5DBB5F-846D-4C1B-AD21-A2EAF856B6E7.jpeg

Jeugd

Senioren

Nieuwsfilter
Fotogalerij
Fotogalerij
Opzeggen lidmaatschap vóór 1 mei
Nieuwsafbeelding

Beste Leden,


Nog even een herinnering, voor het geval je volgend jaar niet verder zou willen/kunnen  gaan met hockey. 


Beëindiging van het lidmaatschap dient digitaal te geschieden door middel van de opzegknop in LisaTeam, voorafgaand aan het competitie jaar waarin u wenst te stoppen, en wel vóór 1 mei bij de ledenadministratie. Er wordt een bevestiging van de opzegging verstuurd; geen bevestiging betekent dat er geen opzegging is ontvangen. Bewaar uw opzeggingsmail goed; totdat u de bevestiging van opzegging heeft ontvangen, is uw opzegging niet definitief! 

 

Mondelinge afmeldingen of afmeldingen die worden gedaan bij andere personen dan de ledenadministratie worden als nietig beschouwd.  

 

Als niet vóór 1 mei is opgezegd, ongeacht om welke reden, wordt het lidmaatschap stilzwijgend met een jaar verlengd. In dat geval zal ook voor het komende seizoen contributie in rekening worden gebracht. Een te late opzegging zal met andere woorden dus niet het eerstvolgende seizoen kunnen ingaan, maar pas het seizoen daarna. Indien er tijdens het seizoen wordt opgezegd moet worden aangegeven of dat per direct is of pas aan het einde van het seizoen. Dit in verband met de scheidsrechtersaanwijzing, barindelingen etc. In beide gevallen blijft de contributieverplichting voor het hele seizoen van kracht.


Deze deadline - vóór 1 mei - geldt mede, omdat dat vanaf die datum de (complexe) planning voor het volgende seizoen ter hand wordt genomen waarbij veel vrijwilligers van HC Twente zijn betrokken. HC Twente moet daarin helaas één duidelijke lijn trekken, ook omdat de uitzondering voor de één de regel voor de volgende betekent. 

 

 

NB 1: Uitsluitend voor eindexamenkandidaten, bestaat de mogelijkheid vóór 1 mei een "opzegging onder voorbehoud" te doen per e-mail.

 

NB 2: (Selectie)spelers, die het niet eens zijn met de teamindeling, kunnen niet zonder financiële consequenties na 1 mei opzeggen.


Hoe kan ik digitaal opzeggen?

Login met je lidmaatschapsnummer en wachtwoord via de website in LisaTeam, Onder Club vind je de knop opzeggen. Vul de juiste gegevens in en graag ook een reden van opzegging bij opmerkingen. Via het systeem ontvang je een bevestiging dat de opzegging naar de ledenadministratie gestuurd is. van de ledenadministratie ontvang je een definitieve bevestiging binnen 2 weken.


Heb je nog vragen, dan horen we het graag.