E1F9DF52-1279-43D4-B244-4205B34851C0.jpeg C426571B-A56C-461D-93D2-45C2EAA6C2D5.jpeg 07748CF9-93E1-460E-8C99-D2C1DADB724B.jpeg 98ACED85-4BFA-4BCA-A20B-3557D0B2A6F1.jpeg 000794F7-0CFF-4834-AD25-257A662C14F2.jpeg 0306A82A-9E38-4B1D-833A-474DA4BB55CD.jpeg 88DDC759-C7EC-40C6-908C-B669F2B39F14.jpeg B391B7C2-B698-4DF4-AA88-419466C7B883.jpeg 4E076AEC-278C-4062-BC21-ED6F40170D62.jpeg 3559047E-27FA-48D3-AAB0-E0843416DBAA.jpeg C20F40EA-67E3-43C4-9B52-6CF025826FAA.jpeg 924E7A82-6C71-48CE-AD06-2B153FEFFF99.jpeg AA5DBB5F-846D-4C1B-AD21-A2EAF856B6E7.jpeg C2ADB68E-580F-4986-ACB8-7B609821392B.jpeg 58A58DB2-C64B-4CAF-A41A-5C7F42845D69.jpeg 209A5C70-1533-4FD6-8F7A-7DC35F074FE4.jpeg A8BC3B38-E547-4F49-9449-AFE11C927675.jpeg EE992A00-00EF-400B-86B3-9150F1F8F2E3.jpeg 41246586-C8B0-41A6-81E8-83FF5030F3C4.jpeg

Jeugd

Senioren

Nieuwsfilter
Fotogalerij
Fotogalerij
Uitnodiging EXTRA LEDENVERGADERING donderdag 21 april 2016
Nieuwsafbeelding

UITNODIGING

Het bestuur van Hockey Club Twente nodigt haar leden en ouders van jeugdleden evenals ereleden en leden van verdienste uit tot het bijwonen van

EEN EXTRA LEDENVERGADERING

Deze zal gehouden worden op:

Donderdag 21 april 2016                                                                                   Aanvang: 20.00 uur                                                                                             Locatie: Clubhuis H.C. Twente

Het bestuur stelt voor de volgende agenda gedurende deze vergadering aan te houden:

1.Opening 

2.Statutenwijziging

Artikel 19

  1. In de statuten van de vereniging kan geen verandering worden gebracht dan door een besluit van een algemene ledenvergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld.De termijn voor oproeping tot een zodanige ledenvergadering bedraagt ten minste acht dagen.

  2. Zij, die de oproeping tot de algemene ledenvergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten ten minste vijf dagen vóór de ledenvergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag waarop de vergadering wordt gehouden.

  3. Een besluit tot statutenwijziging behoeft een meerderheid van ten minste twee derden van de uitgebrachte stemmen 

Indien op deze vergadering minder dan 2/3 van onze stemgerechtigde leden aanwezig is, zal voor de statuten wijziging een tweede vergadering bijeengeroepen worden op 2 mei.

3. Bijpraten vervanging Rabo en Damstéveld

4. Notulen ALV van 3 februari bespreken 

5.Rondvraag

6.Sluiting 

Het concept van de voorgestelde statuten en de notulen van de vorige ALV kunt u vinden door in te loggen in LISA team onder Club/Documenten/Bestuur.

Het bestuur hoopt u op deze vergadering te mogen begroeten.

Met vriendelijke groeten 

Hockey Club Twente 

Yda de Rooij 
Secretaris

Gerelateerd nieuws