C20F40EA-67E3-43C4-9B52-6CF025826FAA.jpeg 88DDC759-C7EC-40C6-908C-B669F2B39F14.jpeg 98ACED85-4BFA-4BCA-A20B-3557D0B2A6F1.jpeg 4E076AEC-278C-4062-BC21-ED6F40170D62.jpeg AA5DBB5F-846D-4C1B-AD21-A2EAF856B6E7.jpeg E1F9DF52-1279-43D4-B244-4205B34851C0.jpeg 58A58DB2-C64B-4CAF-A41A-5C7F42845D69.jpeg A8BC3B38-E547-4F49-9449-AFE11C927675.jpeg EE992A00-00EF-400B-86B3-9150F1F8F2E3.jpeg 924E7A82-6C71-48CE-AD06-2B153FEFFF99.jpeg 0306A82A-9E38-4B1D-833A-474DA4BB55CD.jpeg 41246586-C8B0-41A6-81E8-83FF5030F3C4.jpeg 209A5C70-1533-4FD6-8F7A-7DC35F074FE4.jpeg C426571B-A56C-461D-93D2-45C2EAA6C2D5.jpeg C2ADB68E-580F-4986-ACB8-7B609821392B.jpeg 07748CF9-93E1-460E-8C99-D2C1DADB724B.jpeg 000794F7-0CFF-4834-AD25-257A662C14F2.jpeg B391B7C2-B698-4DF4-AA88-419466C7B883.jpeg 3559047E-27FA-48D3-AAB0-E0843416DBAA.jpeg

Jeugd

Senioren

Nieuwsfilter
Fotogalerij
Fotogalerij
Ledenvergadering 12 dec 20.00 uur Komt allen!
Nieuwsafbeelding

UITNO D I G I N G.

 

Het bestuur van Hockey Club Twente nodigt haar leden en ouders van jeugdleden

evenals ereleden en leden van verdienste uit tot het bijwonen van de

 

LEDENVERGADERING

 

welke gehouden zal worden op:

 

Donderdag 12 december 2013

Aanvang: 20.00 uur   Locatie: clubhuis H.C. Twente

 

 

Het bestuur stelt voor de volgende agenda gedurende deze vergadering aan te houden:

 

 1. Opening

 2. Vaststellen van de Agenda

 3. Mededelingen bestuur

 4. Ingekomen stukken

 5. Notulen ALV d.d. 20 juni 2013

  De notulen staan op de website

 6. Jaarrekening 2012-2013

  Leden kunnen de jaarrekening inzien door aanvraag per e-mail bij de penningmeester ([email protected])

 7. Verslag kascommissie 2012-2013 en decharge

 8. Bestuursmutaties

  De heer S. van den Aker treedt af als bestuurslid facilitaire zaken.

  De heer E. Bolhuis treedt af als penningmeester.

  De heer J. Boshuis treedt af als vice-voorzitter.

           

            Het bestuur draagt mevrouw Y. de Rooij voor als bestuurslid facilitaire zaken.

            Het bestuur draagt de heer M. Klumperbeek voor als penningmeester.

   

 9. Verkiezing en benoeming kascommissie 2013-2014

   

  Pauze

 

 1. Presentatie Jurjen Matthijssen

 2. Rondvraag

 3. Sluiting

   

   

   

  Het bestuur hoopt u op deze vergadering te mogen begroeten.

   

   

  Met vriendelijke groeten

  Hockey Club Twente

   

  Ada Douwes Dekker

  Secretaris