C426571B-A56C-461D-93D2-45C2EAA6C2D5.jpeg 07748CF9-93E1-460E-8C99-D2C1DADB724B.jpeg 3559047E-27FA-48D3-AAB0-E0843416DBAA.jpeg 4E076AEC-278C-4062-BC21-ED6F40170D62.jpeg 41246586-C8B0-41A6-81E8-83FF5030F3C4.jpeg C20F40EA-67E3-43C4-9B52-6CF025826FAA.jpeg 88DDC759-C7EC-40C6-908C-B669F2B39F14.jpeg AA5DBB5F-846D-4C1B-AD21-A2EAF856B6E7.jpeg E1F9DF52-1279-43D4-B244-4205B34851C0.jpeg 98ACED85-4BFA-4BCA-A20B-3557D0B2A6F1.jpeg 209A5C70-1533-4FD6-8F7A-7DC35F074FE4.jpeg B391B7C2-B698-4DF4-AA88-419466C7B883.jpeg 0306A82A-9E38-4B1D-833A-474DA4BB55CD.jpeg 000794F7-0CFF-4834-AD25-257A662C14F2.jpeg C2ADB68E-580F-4986-ACB8-7B609821392B.jpeg EE992A00-00EF-400B-86B3-9150F1F8F2E3.jpeg 58A58DB2-C64B-4CAF-A41A-5C7F42845D69.jpeg A8BC3B38-E547-4F49-9449-AFE11C927675.jpeg 924E7A82-6C71-48CE-AD06-2B153FEFFF99.jpeg

Jeugd

Senioren

Commissie Jongste jeugd

Welkom op de pagina van de commissie jongste jeugd van HC Twente. Hier kun je meer informatie vinden over de taken van de commissie jongste jeugd , de leeftijdscategorieën binnen de jongste jeugd, hoe de teamindelingen tot stand komen en wat voor activiteiten er zoal worden georganiseerd. Bovendien vertellen we jullie graag hoe jullie als ouders een steentje kunnen bijdragen om de hockeybeleving van jullie kind nóg fijner te maken. De commissie bestaat uit de volgende vrijwilligers:

Deirdre Brandwagt: Wedstrijdsecretaris jongste jeugd

Marjolijn Tetteroo: Coördinator Benjamins en jongens- en meisjeslijn

Annemieke Beunk: Coördinator jongens- en meisjeslijn en Communicatie

Annemarie van der Steen : Coördinator van de activiteitencommissie jongste jeugd.


Taken van de commissie jongste jeugd

De commissie jongste jeugd is allereerst een aanspreekpunt voor coaches, ouders en kinderen die onder de jongste jeugd vallen. Mocht je dus met vragen of opmerkingen zitten, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen. We helpen je graag! Je kunt ons bereiken op het e-mail adres: [email protected]

De commissie jongste jeugd heeft verder als taak activiteiten rondom de jongste jeugd te organiseren of te coördineren. De jongste jeugd zijn alle kinderen die vallen onder de Benjamins, de F-jes, E-zestallen en E-achttallen. De indeling van de kinderen gebeurt strikt op leeftijd per hockeyjaar (van september t/m juni), waarbij de volgende leeftijdsgrenzen worden aangehouden:

Kinderen die voor 1 oktober 5 worden Benjamins
Kinderen die voor 1 oktober 6 worden Benjamins
Kinderen die voor 1 oktober 7 worden F (drietallen)
Kinderen die voor 1 oktober 8 worden E (zestallen)
Kinderen die voor 1 oktober 9 worden E (achttallen)

Teamindelingen

De coördinatoren van de verschillende leeftijdsgroepen zorgen voor de teamindelingen en voor het betrekken en aanstellen van coaches om deze teams te begeleiden. Daarnaast zijn de coördinatoren natuurlijk altijd te benaderen voor vragen en opmerkingen van coaches en ouders, op het bovengenoemde e-mail adres.

Elk jaar opnieuw worden de kinderen ingedeeld in groepen of teams waarin zij training krijgen en, zodra zij daar de leeftijd voor hebben, wedstrijden te spelen. Doelstelling van HCTwente hierbij is dat elk kind op zijn/haar niveau met plezier kan hockeyen. Daarnaast is er aandacht om de talenten van onze jeugdleden optimaal te kunnen ontwikkelen. We werken er dagelijks met veel vrijwilligers en professionals aan om dit voor elkaar te krijgen.

Bij de jongste jeugd zijn er vaak nog grote verschillen in enthousiasme, beleving, interesse, technische vaardigheid, beweging, etc. Ieder kind is anders en elk kind heeft eigen kwaliteiten. Sommige kinderen ontwikkelen zich al heel snel op jonge leeftijd, bij andere kinderen komt dat pas later.

Om te zorgen voor zo optimaal mogelijk spelplezier voor alle kinderen, wordt elk jaar opnieuw bekeken in wat voor groep of team het kind het beste tot zijn/haar recht zal komen. Dit gebeurt op basis van evaluatieformulieren (bij de jongere kinderen wordt daarbij voornamelijk gekeken naar de beleving van een kind, in het bijzonder naar de wil om te bewegen, luisteren en leren en het plezier bij het hockeyen. Vanaf de achttallen wordt ook meer naar technische vaardigheden en algemene conditie gekeken) en op basis van de adviezen van trainers en de professionals die regelmatig naar de kinderen zullen kijken.

Dit betekent dus ook dat de groepen/teams elk jaar zullen (kunnen) veranderen, om de kinderen op die manier zoveel mogelijk de kans te geven in evenwichtig samengestelde teams te hockeyen, om zo optimaal spelplezier te kunnen verzorgen. Dit veranderen van teams zorgt soms voor wat schrik bij voornamelijk ouders, maar we kunnen je geruststellen: de ervaring heeft geleerd dat het ‘nieuwe team’ al weer heel snel het ‘eigen team’ is. Bovendien kunnen de kinderen juist op deze manier veel nieuwe vriendjes en vriendinnetjes leren kennen die ze, wanneer ze in de elftallen gaan spelen, regelmatig weer tegen zullen kunnen komen.

Wedstrijdsecretariaat

Het wedstrijdsecretariaat jongste jeugd zorgt voor de gehele planning van de wedstrijden op de zaterdagochtend voor de jongste jeugd, het verwerken en doorgeven van de uitslagen aan de bond, de opgave van de teams aan de bond, etc. Kortom alles wat te maken heeft met een goed verloop van de competitiewedstrijden.

Organisatie van activiteiten

Elk jaar wordt voor de jongste jeugd tal van extra activiteiten georganiseerd. Denk hierbij onder andere aan een ouder-kind toernooi, pietentraining, kaboutercompetitie,  mini-hockeykamp en minislotdag. Dit gebeurt onder coördinatie van de commissie jongste jeugd en met hulp van tal van vrijwilligers die er elk jaar opnieuw weer voor zorgen dat de extra activiteiten een waar feestje worden.

Informatievoorziening

De commissie jongste jeugd zorgt ervoor dat ouders en kinderen op de hoogte gehouden worden van alle activiteiten die plaatsvinden. Hiervoor wordt elk jaar minstens twee keer een informatieavond georganiseerd, voor nieuwe leden, maar ook voor andere leden die zitten met vragen en graag even persoonlijk willen praten met de leden van de commissie . Daarnaast is er veel informatie te vinden in het beveiligde gedeelte van deze website. Deze kun je bereiken door in de linker menubalk in te loggen met de inlogcodes die je hebt gekregen bij aanmelding, dan op de knop ‘documenten’ te klikken en vervolgens naar ‘jongste jeugd’ te gaan. Daar vind je alle documenten die momenteel voor de jongste jeugd-leden (en hun ouders) beschikbaar zijn.

Betrokkenheid ouders

De betrokkenheid van ouders is van enorm belang. Ouders zijn mede bepalend voor het enthousiasme van hun kinderen. Door hun aanwezigheid, door hun betrokkenheid, door hun input, door te trainen, door te coachen, door te rijden, door aan te moedigen, door een keer achter de bar te staan of gewoon door er te zijn. Deze rol wordt vaak door ouders onderschat.

Je ziet keer op keer dat teams met enthousiaste ouders veel beter draaien, zich veel beter ontwikkelen en veel meer plezier hebben dan teams met minder enthousiaste ouders.

Vanuit de club wordt van alles georganiseerd: trainingen, wedstrijden, toernooien en feestjes. De invulling van al deze activiteiten vindt plaats door een aantal enthousiaste vrijwilligers en ouders. Wij vragen de ouders dan ook: DOE MEE, want ook jullie hulp/inzet is van belang! 

Inschrijven

Wil je (kind) graag hockeyen en ben je enthousiast geworden door wat je zoal hebt gelezen op de site? Meld je dan aan!

Dit kun je doen via de website onder het kopje lidmaatschap. Als een aanmelding heeft plaatsgevonden worden de kinderen in een instroom-, prehockey- of een benjamingroep geplaatst. Dit gebeurt door de coördinator inschrijvingen, evenals de communicatie over het starten van de groepen. Wanneer er gestart kan worden met de trainingen zullen jullie hierover een mail ontvangen met daarop de datum en het tijdstip van de eerste training. We kijken er naar uit jullie te daar te zien!

Contact

Dan als laatste nogmaals het e-mail adres waaronder jullie ons kunnen bereiken: [email protected]. Aarzel niet om ons te contacteren met vragen en opmerkingen over jullie kind of over wat je als ouder kan bijdragen. We horen heel graag van jullie!

Met hartelijke groet,

De commissie jongste jeugd