08EA5E0E-B930-437A-85FD-CC11305F31F6.jpeg 07748CF9-93E1-460E-8C99-D2C1DADB724B.jpeg 000794F7-0CFF-4834-AD25-257A662C14F2.jpeg AA5DBB5F-846D-4C1B-AD21-A2EAF856B6E7.jpeg 367B958B-236B-4421-AA7B-22F3CB4DE9F0.jpeg CBAE0FDD-A714-4A30-A94C-B8F17C0F366E.jpeg BA33728E-53DB-405C-9B61-0C9EE7ADACBB.jpeg FD3A43FD-7D71-48C3-BFD7-56B81EC4A570.jpeg 089F2EA1-2F44-4AC1-938C-D471921EE751.jpeg 41246586-C8B0-41A6-81E8-83FF5030F3C4.jpeg 659C10BC-2E89-4C69-BD1E-EB09666F83B1.jpeg 88DDC759-C7EC-40C6-908C-B669F2B39F14.jpeg 908E5763-38C7-4422-AE79-72D0BAD91178.jpeg 2509E9FE-853D-4521-A359-D83FEA223F3C.jpeg 0306A82A-9E38-4B1D-833A-474DA4BB55CD.jpeg A8BC3B38-E547-4F49-9449-AFE11C927675.jpeg 1E069498-0197-4BED-ACC5-A49ADAA3E411.jpeg E9F2A584-6D13-41D1-83FD-31A2AE955CC7.jpeg 0D205C59-5A2F-409A-94FC-6FE26F5F2889.jpeg 3559047E-27FA-48D3-AAB0-E0843416DBAA.jpeg 209A5C70-1533-4FD6-8F7A-7DC35F074FE4.jpeg 6DC2BE71-82E2-4138-B853-CCE8DC5A9208.jpeg 8C2805BB-A791-485B-AD32-255868F4AAB2.jpeg F556C6E3-0F27-43FE-A58C-68AFD7D8E4A7.jpeg

Jeugd

Senioren

Elftalcommissie

Over de elftalcommissie

Voor alles dat te maken heeft met de junioren en seniorenteams kan je terecht bij de elftalcommissie via [email protected]

De samenstelling van de elftalcommissie vindt u onder De Club, Organisatie. Voor vragen is de elftalcommissie bereikbaar via: [email protected]

Deze commissie is het aanspreekpunt voor spelers, ouders, coaches en andere belanghebbenden van de teams en staan klaar om vragen te beantwoorden en te helpen waar dit nodig is, zodat alles rondom de teams soepel kan verlopen. 

De elftalcommissie organiseert regelmatig gedurende het jaar inloopavonden, waarbij bij een kopje koffie in gesprek kan worden gegaan over vragen of opmerkingen. Daarnaast coördineert zij de organisatie van eventuele toernooien, kampen en evenementen die te maken hebben met de jeugd en senioren. 

Als laatste houdt de elftalcommissie zich bezig met de teamindelingen van de (breedte) teams binnen de junioren- en seniorenlijn. Voor meer gedetailleerde informatie daarover zie hieronder.

Nog één maal het mail adres waarop je ons kan bereiken: elft[email protected]. Mail gerust! We helpen je graag verder!

Teamindeling junioren HC Twente

De teamindelingsprocedure

Bij het indelen van de jeugdteams hanteert de elftalcommissie de volgende criteria:

Leeftijd
Het belangrijkste criterium bij de jeugdafdeling is de leeftijd. Bepalend is de leeftijd van de speler op 1 oktober van het seizoen waarop de teamindeling betrekking heeft. Dit is een voorschrift van de KNHB. Hierbij geldt het volgende:

Categorie O18 -16 en 17 jaar
Categorie O16 -14 en 15 jaar
Categorie O14 -12 en 13 jaar
Categorie O12 -10 en 11 jaar

Dus een speler die op 1 oktober 18 jaar is, mag niet meer in de O18-categorie spelen maar wordt ingedeeld in een seniorenteam. Een uitzondering op deze regel is mogelijk maar daarvoor moet de club dispensatie aanvragen bij de KNHB. Een speler mag wel worden ingedeeld in een hogere categorie als de omstandigheden dat noodzakelijk of wenselijk maken.

Technische vaardigheden, tactisch inzicht, atletisch vermogen en mentaliteit.
Alle spelers worden beoordeeld door de coaches en de trainers. Hiertoe ontvangen deze vlak na de winterstop een beoordelingsformulier. Daarop kunnen zij per speler informatie kwijt over:

·Technische vaardigheden. Dit betreft onder meer stopen en slaan, balcontrole en passeertechnieken

·Tactisch inzicht. Hierbij gaat het om het zaken als samenspel, het begrijpen van het spelletje en het zoeken naar creatieve oplossingen in spelsituaties.

·Atletisch vermogen. Hier komen de fysieke aspecten aan de orde zoals snelheid, wenden en keren, kracht en uithoudingsvermogen.

·Mentaliteit. Dit omvat onder meer motivatie, sportiviteit, wil om te winnen, doorzettingsvermogen en concentratie. Maar ook het gedrag van de speler in het veld en daarbuiten.

Deze aspecten geven voldoende inzicht in het niveau en de ontwikkeling van een individuele speler.

Het oordeel van scouts

In geval van onduidelijkheid over bovengenoemde aspecten of indien het oordeel van de coach sterk afwijkt van dat van de trainer, vraagt de elftalcommissie scouts om wedstrijden te bekijken en spelers te beoordelen. Scouts zijn onze professionele hockeytrainers of spelers uit seniorenteams met ruime hockeyervaring.

Selectiegroep

In principe komen de sterkste spelers in aanmerking voor het eerste team binnen de categorie. Deze groep bestaat doorgaans uit 28 tot 32 spelers die worden uitgenodigd om mee te doen aan een aantal selectietrainingen. Zij krijgen daarbij informatie over de voorwaarden waaronder zij meedoen aan de selectietrainingen en wat er van ze wordt verwacht in een selectieteam. Voelt een speler niets voor indeling in een selectieteam dan kan hij of zij de uitnodiging afslaan. De betreffende speler wordt dan ingedeeld in één van de overige teams.

Selectietrainingen

In de maand juni worden de selectietrainingen gehouden. Hieruit worden de spelers geselecteerd die in het eerste team dan wel in het tweede team gaan spelen. De overige spelers worden verdeeld over de andere teams waarbij, behalve met het niveau ook rekening kan worden gehouden met wensen op sociaal gebied.

Het streven is om de teamindeling voor het volgende seizoen eind juni afgerond te hebben.

Teamindelingen breedteteams

De spelers die niet worden uitgenodigd voor de selectie zullen door de elftalcommissie worden ingedeeld in de breedte teams. Dit gebeurt aan de hand van de TIPS formulieren (zie hierboven), input van trainers en coaches, waarbij bij verschil in mening tussen trainers en coaches de stem van de trainers, met het oog op objectiviteit en hockeykennis de doorslag geeft, en op basis van voorkeuren, aangegeven door de spelers zelf. 

Het streven is daarbij om alle spelers in teams te plaatsen waar zij goed tot hun recht komen. We houden hierbij sterk rekening met de voorkeuren van de spelers zelf. Aangezien we echter moeten werken met de wensen van vele tientallen verschillende spelers, waarbij we te maken hebben met een enorme puzzel die in elkaar gepast moet worden, kunnen we geen garanties geven voor wat betreft de uiteindelijke invulling hiervan. 

We rekening hierbij op begrip van de spelers en ouders. Hockey is en blijft een teamsport, waarbij met de ene teamgenoot meer een klik zal zijn dan met een andere, maar waarbij alle spelers hetzelfde doel hebben, namelijk lekker, plezierig en succesvol hockeyen. Als we dat in gedachten houden zal ook het nieuwe team weer snel als het eigen team ervaren worden, en zal een nieuwe hechte band ontstaan.