B391B7C2-B698-4DF4-AA88-419466C7B883.jpeg 0306A82A-9E38-4B1D-833A-474DA4BB55CD.jpeg 4E076AEC-278C-4062-BC21-ED6F40170D62.jpeg 000794F7-0CFF-4834-AD25-257A662C14F2.jpeg E1F9DF52-1279-43D4-B244-4205B34851C0.jpeg 209A5C70-1533-4FD6-8F7A-7DC35F074FE4.jpeg 3559047E-27FA-48D3-AAB0-E0843416DBAA.jpeg 30B58D50-EADE-4BB3-8507-2610D2E57E71.jpeg AA5DBB5F-846D-4C1B-AD21-A2EAF856B6E7.jpeg A8BC3B38-E547-4F49-9449-AFE11C927675.jpeg 58A58DB2-C64B-4CAF-A41A-5C7F42845D69.jpeg C426571B-A56C-461D-93D2-45C2EAA6C2D5.jpeg 41246586-C8B0-41A6-81E8-83FF5030F3C4.jpeg

Jeugd

Senioren

Elftalcommissie

 

Teamindeling junioren HC Twente

De jeugdteams van HC Twente in de leeftijdscategorieën D t/m A worden ingedeeld door de elftalcommissie junioren. De commissie bestaat uit 6 lijncoördinatoren die allen zijn gekoppeld aan één of meer categorieën (lijnen). Door het jaar heen fungeren de lijncoördinatoren als aanspreekpunt voor coaches en spelers, houden zij in de gaten of het goed gaat met de teams binnen hun lijn en verzamelen zij informatie over de ontwikkeling van individuele spelers. Dit laatste vooral met het oog op de teamindeling van het volgende seizoen.

De teamindelingsprocedure

Bij het indelen van de jeugdteams hanteert de elftalcommissie de volgende criteria:

Leeftijd
Het belangrijkste criterium bij de jeugdafdeling is de leeftijd. Bepalend is de leeftijd van de speler op 1 oktober van het seizoen waarop de teamindeling betrekking heeft. Dit is een voorschrift van de KNHB. Hierbij geldt het volgende:

Categorie A 16 en 17 jaar
Categorie B 14 en 15 jaar
Categorie C 12 en 13 jaar
Categorie D 10 en 11 jaar

Dus een speler die op 1 oktober 18 jaar is, mag niet meer in de A-categorie spelen maar wordt ingedeeld in een seniorenteam. Een uitzondering op deze regel is mogelijk maar daarvoor moet de club dispensatie aanvragen bij de KNHB. Een speler mag wel worden ingedeeld in een hogere categorie als de omstandigheden dat noodzakelijk of wenselijk maken.

Technische vaardigheden, tactisch inzicht, atletisch vermogen en mentaliteit.
Alle spelers worden beoordeeld door de coaches en de trainers. Hiertoe ontvangen deze vlak na de winterstop een beoordelingsformulier. Daarop kunnen zij per speler informatie kwijt over:

·Technische vaardigheden. Dit betreft onder meer stopen en slaan, balcontrole en passeertechnieken

·Tactisch inzicht. Hierbij gaat het om het zaken als samenspel, het begrijpen van het spelletje en het zoeken naar creatieve oplossingen in spelsituaties.

·Atletisch vermogen. Hier komen de fysieke aspecten aan de orde zoals snelheid, wenden en keren, kracht en uithoudingsvermogen.

·Mentaliteit. Dit omvat onder meer motivatie, sportiviteit, wil om te winnen, doorzettingsvermogen en concentratie. Maar ook het gedrag van de speler in het veld en daarbuiten.

Deze aspecten geven voldoende inzicht in het niveau en de ontwikkeling van een individuele speler.

Het oordeel van scouts

In geval van onduidelijkheid over bovengenoemde aspecten of indien het oordeel van de coach sterk afwijkt van dat van de trainer, vraagt de elftalcommissie scouts om wedstrijden te bekijken en spelers te beoordelen. Scouts zijn spelers uit seniorenteams met ruime hockeyervaring.

De voorlopige teamindeling

Aan de hand van de beoordelingsformulieren, de informatie van de scouts en op basis van gegevens als het aantal spelers binnen een bepaalde categorie, maakt de elftalcommissie een voorlopige teamindeling.

Selectiegroep

In principe komen de sterkste spelers in aanmerking voor het eerste team binnen de categorie. Deze groep bestaat doorgaans uit 28 tot 32 spelers die worden uitgenodigd om mee te doen aan een aantal selectietrainingen. Zij krijgen daarbij informatie over de voorwaarden waaronder zij meedoen aan de selectietrainingen en wat er van ze wordt verwacht in een selectieteam. Voelt een speler niets voor indeling in een selectieteam dan kan hij of zij de uitnodiging afslaan. De betreffende speler wordt dan ingedeeld in één van de overige teams.

Coachavond

De voorlopige teamindeling, alsmede de samenstelling van de selectiegroep wordt bekend gemaakt aan de coaches tijdens de jaarlijkse coachavond, eind mei. Coaches krijgen hiervoor een uitnodiging.

Selectietrainingen

In de maand juni worden de selectietrainingen gehouden. Hieruit worden de spelers geselecteerd die in het eerste team dan wel in het tweede team gaan spelen. De overige spelers worden verdeeld over de andere teams waarbij, behalve met het niveau ook rekening kan worden gehouden met wensen op sociaal gebied.

Het streven is om de teamindeling voor het volgende seizoen eind juni afgerond te hebben.

De samenstelling van de elftalcommissie vindt u onder De Club, Organisatie. Voor vragen is de elftalcommissie bereikbaar via: [email protected]