BA33728E-53DB-405C-9B61-0C9EE7ADACBB.jpeg 2509E9FE-853D-4521-A359-D83FEA223F3C.jpeg 6DC2BE71-82E2-4138-B853-CCE8DC5A9208.jpeg 07748CF9-93E1-460E-8C99-D2C1DADB724B.jpeg CBAE0FDD-A714-4A30-A94C-B8F17C0F366E.jpeg 659C10BC-2E89-4C69-BD1E-EB09666F83B1.jpeg 08EA5E0E-B930-437A-85FD-CC11305F31F6.jpeg 367B958B-236B-4421-AA7B-22F3CB4DE9F0.jpeg 88DDC759-C7EC-40C6-908C-B669F2B39F14.jpeg 209A5C70-1533-4FD6-8F7A-7DC35F074FE4.jpeg 8C2805BB-A791-485B-AD32-255868F4AAB2.jpeg E9F2A584-6D13-41D1-83FD-31A2AE955CC7.jpeg 908E5763-38C7-4422-AE79-72D0BAD91178.jpeg F556C6E3-0F27-43FE-A58C-68AFD7D8E4A7.jpeg 0D205C59-5A2F-409A-94FC-6FE26F5F2889.jpeg 3559047E-27FA-48D3-AAB0-E0843416DBAA.jpeg AA5DBB5F-846D-4C1B-AD21-A2EAF856B6E7.jpeg 000794F7-0CFF-4834-AD25-257A662C14F2.jpeg 0306A82A-9E38-4B1D-833A-474DA4BB55CD.jpeg A8BC3B38-E547-4F49-9449-AFE11C927675.jpeg FD3A43FD-7D71-48C3-BFD7-56B81EC4A570.jpeg 089F2EA1-2F44-4AC1-938C-D471921EE751.jpeg 41246586-C8B0-41A6-81E8-83FF5030F3C4.jpeg 1E069498-0197-4BED-ACC5-A49ADAA3E411.jpeg

Jeugd

Senioren

Accommodatie

 

Accommodatie Clubhuis en velden 

 

Mathieu te Morsche

Accommodatie

[email protected]


Yda de Rooij

Secretaris

[email protected]l


 

Het clubhuis en de velden zijn te reserveren via de secretaris, deze reserveringen zijn terug te vinden in de agenda op de website. Hier kan ook nagekeken worden of er al andere activiteiten gepland zijn. Bij de secretaris kan ook de sleutel van het clubhuis opgehaald worden. 


Openingstijden

 

Maandag         Tijdens trainingen
Dinsdag          Tijdens trainingen
Woensdag       Tijdens trainingen
Donderdag      Tijdens trainingen
Vrijdag            Tijdens trainingen
Zaterdag          Tijdens wedstrijden
Zondag            Tijdens wedstrijden

Tijdens de vakanties, zomerstop en winterstop gelden aangepaste openingstijden.  

 

Veldkeuring

 

Indien het veld is afgekeurd wordt dit zo spoedig mogelijk op de website vermeld. Het bestuurslid Accommodatie is hiervoor verantwoordelijk.  


Materiaalcommissie   

Voor keepers spullen, ballen etc zorgt de materiaalcommissie.    


Sleutelbeheer

 

Voor het verkrijgen van nieuwe sleutels dient contact te worden gezocht met de secretaris, deze verzorgt de sleutelcontracten etc. Let op: de sleutelcommissaris is dus niet verantwoordelijk voor het tijdelijk openen van het clubhuis na reservering. 


Barcommissie

 


De barcommissie zorgt o.a. voor voorraad en bemanning, assortiment, prijzen etc. Voor de zaterdagen regelt de commissie ook de gastvrouwen. Ook hebben zij de taak, al dan niet in overleg met enkele jeugdleden, om verschillende activiteiten te organiseren.   

 

              Wees zuinig op de velden en het clubhuis 

Algemeen:            

 • Ons clubhuis en sportterrein zijn ROOKVRIJ
 • Fietsen mogen alleen in de daarvoor bestemde rekken worden geplaatst.    
 • Honden dienen aangelijnd te zijn, ook in het clubhuis.
 • De uitrit van de ambulance dient te allen tijde vrijgelaten te worden.
 • Onregelmatigheden graag met spoed melden bij accommodatie. 


Kunstgras:              

 • Geen glas, drank, etenswaren, sigaretten, e.d. binnen het hek. 
 • Bij sneeuwval het kunstgrasveld niet betreden. 
 • Schoeisel mag geen metalen delen of scherpe kanten bevatten. 
 • Probeer verzilting van de mat tegen te gaan door zelf zoveel mogelijk takjes, pleisters, e.d. van het veld te verwijderen. 


Kleedkamers:   

 • Graag netjes en schoonhouden.
 • Laat geen geld, sieraden of andere kostbaarheden achter. Bar:                           

 • Het is niet toegestaan zelf meegebrachte etenswaren te gebruiken in de kantine. 
 • Alle verstrekkingen uitsluitend tegen cashless betaling. 
 • Aan personen beneden de 18 jaar wordt geen alcohol verstrekt. 
 • Op zaterdag is tot 16.00 uur GEEN alcohol verkrijgbaar 
 • Behalve de aangestelde barbezetting mag niemand zich achter de bar bevinden. 
 • Het is niet toegestaan zelf meegebrachte alcoholhoudende drank te gebruiken in de kantine of elders op het terrein van de vereniging. 
 • Er wordt geen alcohol geschonken aan: 
  - Jeugdleiders, trainers, scheidsrechters en andere begeleiders van de jeugd tijdens de uitoefening van hun functie; 
  - Personen die fungeren als chauffeur bij het vervoer van spelers. 
 • Het bestuur wil voorkomen dat personen met meer dan het toegestane promillage  alcohol aan het verkeer deelnemen. Op basis daarvan kan de verstrekking van alcoholhoudende drank worden geweigerd. 
 • Leidinggevenden en barvrijwilligers (in de zin van het boven bepaalde) drinken geen alcohol gedurende hun bardienst. 
 • Prijsacties die het gebruik van alcohol stimuleren zijn in de kantine niet toegestaan.