AA5DBB5F-846D-4C1B-AD21-A2EAF856B6E7.jpeg 41246586-C8B0-41A6-81E8-83FF5030F3C4.jpeg 000794F7-0CFF-4834-AD25-257A662C14F2.jpeg E1F9DF52-1279-43D4-B244-4205B34851C0.jpeg 98ACED85-4BFA-4BCA-A20B-3557D0B2A6F1.jpeg 88DDC759-C7EC-40C6-908C-B669F2B39F14.jpeg 924E7A82-6C71-48CE-AD06-2B153FEFFF99.jpeg C2ADB68E-580F-4986-ACB8-7B609821392B.jpeg 0306A82A-9E38-4B1D-833A-474DA4BB55CD.jpeg 07748CF9-93E1-460E-8C99-D2C1DADB724B.jpeg C426571B-A56C-461D-93D2-45C2EAA6C2D5.jpeg 3559047E-27FA-48D3-AAB0-E0843416DBAA.jpeg 4E076AEC-278C-4062-BC21-ED6F40170D62.jpeg C20F40EA-67E3-43C4-9B52-6CF025826FAA.jpeg 209A5C70-1533-4FD6-8F7A-7DC35F074FE4.jpeg A8BC3B38-E547-4F49-9449-AFE11C927675.jpeg B391B7C2-B698-4DF4-AA88-419466C7B883.jpeg 58A58DB2-C64B-4CAF-A41A-5C7F42845D69.jpeg EE992A00-00EF-400B-86B3-9150F1F8F2E3.jpeg

Jeugd

Senioren

Accommodatie

Accommodatie 

 

Clubhuis en velden

 


Niek Kroeze 

Bestuur

    

[email protected]

Martin van den Heuvel

Barbeheer

06-24354178

barcommissie @hctwente.nl

 

Men kan het clubhuis reserveren via de coördinator. Die zet de reservering dan in de agenda op de website. Hier kan ook nagekeken worden of er al andere activiteiten gepland zijn.

Bij de coördinator kan ook de sleutel van het clubhuis opgehaald worden. (Zie ook sleutelbeheer en sleutels/kas

 

 

Openingstijden


Maandag 16:00 - 23:00 uur

Dinsdag 16:00 - 23:00 uur

Woensdag 16:00 - 23:00 uur

Donderdag 16:00 - 23:00 uur

Vrijdag 16:00 - 00:00 uur

Zaterdag 08:30 - 19:30 uur

Zondag 10:00 - 19:00 uur


Tijdens de vakanties, zomerstop en winterstop gelden aangepaste openingstijden.


 

Veldbezetting

 

Wanneer naast het gewone competitie en trainingsschema gespeeld of getraind wordt dan moet dit goed worden afgestemd met de volgende personen.

 

Veldbezetting Winter

 

  

Veldbezetting competitieseizoen:

 

 

zaterdag: Marcel Hak

06 20846845

[email protected]

zondag: Ellen Faber

(074) 2501958

[email protected]

 

 

Veldkeuring

 

Indien het veld is afgekeurd wordt dit zo spoedig mogelijk op de website vermeld. Het bestuurslid Accommodatie is hiervoor verantwoordelijk.

 

 

"Klussenclub"

 

Veel van de vernieuwingen en de onderhoudstaken worden uitgevoerd door de  "Klussenclub" in overleg met het bestuurslid accommodatie.

 

 

Materiaalcommissie   

 

Voor keepers spullen, ballen etc zorgt de materiaalcommissie.  


 

Sleutelbeheer

 
Voor het verkrijgen van nieuwe sleutels dient contact te worden gezocht met de sleutelcommissie. Deze verzorgt de sleutelcontracten etc.
Let op: de sleutelcommissares is dus niet verantwoordelijk voor het tijdelijk openen van het clubhuis na reservering.
 
 

Sleutels / Kas

 

Voor het openen van het clubhuis en de bar is het noodzakelijk te beschikken over sleutels van de kantine en over de kas.

 

Sleutels en kas kunnen, na overleg, opgehaald worden bij:

 

Martin van den Heuvel

 

 

 

Barcommissie

 

De barcommissie zorgt o.a. voor voorraad en bemanning, assortiment, prijzen etc. Voor de zaterdagen regelt de commissie ook de gastvrouwen.

Dit jaar neemt de commissie ook de taak op zich, al dan niet in overleg met enkele jeugdleden, om verschillende activiteiten te organiseren.

 

 

Bardiensten

 

Het barrooster wordt ingedeeld door het wedstrijdsecretariaat. Het rooster komt op de website. Ook bij U persoonlijke gegevens staat vermeld of U bardienst heeft.

 

Als een team bardienst heeft houdt dit in dat er van 12.00 uur tot sluiting(+/- 19.30 uur) - steeds 3 ouders aanwezig moeten zijn achter de bar, de tijdsindeling (minimaal 2 uur) regelt de coach. De barouders worden begeleid door een barhoofd (voorheen gastouder). Het barhoofd werkt in principe niet mee achter de bar en in de keuken, dus er zijn echt voldoende ouders nodig om keuken en bar te bemannen.

 

 

Bezemdienst:              

 

Elke zaterdag en zondag hoort:

·          Het laatste dames/meisjesteam van de dag de dameskleedkamers te vegen.

·          Het laatste heren/jongensteam van de dag de herenkleedkamers te vegen.

·          Het bardienstteam boven de kantine te vegen en de bestrating rondom het clubhuis schoon te maken.

 Bezems en stoffer en blik kan men bij de bar ophalen en weer terugbrengen.

 

 

Netten en vlaggen

 

Het team dat als eerste op een veld speelt zorgt voor het ophangen van de          netten (indien ze er niet hangen) en neerzetten van de vlaggen. Netten en           vlaggen liggen in het materiaalhok.

Op elk veld horen 4 vlaggen te staan, in elke hoek 1.

Het team dat als laatste op een veld speelt:

·          zorgt voor het opruimen van de netten en vlaggen (in het materiaalhok)

·          ruimt de vuilnis rondom het veld  en in de dugout’s op

·          neemt de losse vuilnisbakken mee, en legen deze in de container.

 

 

Huisregels

Wees zuinig op de velden en het clubhuis.

 

Algemeen:              

·          Fietsen mogen alleen in de daarvoor bestemde rekken worden geplaatst. Honden dienen aangelijnd te zijn, ook in het clubhuis.

Velden:                   

·          Oefen en train alleen op de daarvoor beschikbaar gestelde velden en oefenstroken; nooit in de cirkels van de grasvelden.

·          Geen flessen of glazen meenemen naar het veld; plastic bekers, papier, e.d. deponeren in de daarvoor geplaatste afvalemmers.

Kunstgras:              

·          Kunstgrasvelden uitsluitend betreden via de borstelmatten.

·          Geen glas, drank, etenswaren, sigaretten, e.d. binnen het hek.

·          Bij sneeuwval het kunstgrasveld niet betreden.

·          Schoeisel mag geen metalen delen of scherpe kanten bevatten.

·          Probeer verzilting van de mat tegen te gaan door zelf zoveel mogelijk takjes, pleisters, e.d. van het veld te verwijderen.

Kleedkamers:         

·          In de kleedkamers mag niet worden gerookt.

·          Laat geen geld, sieraden of andere kostbaarheden achter.

Bar:                           

·          Het is niet toegestaan zelf meegebrachte etenswaren te gebruiken in de kantine.

·          Alle verstrekkingen uitsluitend tegen contante betaling.

·          Aan personen beneden de 16 jaar wordt geen alcohol verstrekt.

·          Op zaterdag is vóór16.00 uur GEEN alcohol verkrijgbaar en is het DE GEHELE DAG NIET TOEGESTAAN TE ROKEN IN DE KANTINE, met uitzondering van door het bestuur aan te wijzen gelegenheden, zoals feestavonden e.d..

·          Behalve de aangestelde barbezetting mag niemand zich achter de bar bevinden. De kantinebezetting kan niet aansprakelijk worden gesteld voor vermissing, schade, e.d. ter zake aan haar in bewaring gegeven goederen.

·          Het is niet toegestaan zelf meegebrachte alcoholhoudende drank te gebruiken in de kantine of elders op het terrein van de vereniging.

·          Het is niet toegestaan om in de kantine gekochte alcoholhoudende drank elders (bijvoorbeeld in de kleedkamers) te nuttigen dan in de kantine of op het terras.

·          Er wordt geen alcohol geschonken aan:

o         Jeugdleiders, trainers van jeugdelftallen en andere begeleiders van de jeugd tijdens de uitoefening van hun functie;

o         Personen die fungeren als chauffeur bij het vervoer van spelers.

·          Het bestuur wil voorkomen dat personen met meer dan het toegestane promillage alcohol aan het verkeer deelnemen. Op basis daarvan kan de verstrekking van alcoholhoudende drank worden geweigerd.

·          Leidinggevenden en barvrijwilligers (in de zin van het boven bepaalde) drinken geen alcohol gedurende hun bardienst.

·          Prijsacties die het gebruik van alcohol stimuleren zijn in de kantine niet toegestaan.