367B958B-236B-4421-AA7B-22F3CB4DE9F0.jpeg 659C10BC-2E89-4C69-BD1E-EB09666F83B1.jpeg F556C6E3-0F27-43FE-A58C-68AFD7D8E4A7.jpeg 3559047E-27FA-48D3-AAB0-E0843416DBAA.jpeg 07748CF9-93E1-460E-8C99-D2C1DADB724B.jpeg A8BC3B38-E547-4F49-9449-AFE11C927675.jpeg 6DC2BE71-82E2-4138-B853-CCE8DC5A9208.jpeg 08EA5E0E-B930-437A-85FD-CC11305F31F6.jpeg 8C2805BB-A791-485B-AD32-255868F4AAB2.jpeg 000794F7-0CFF-4834-AD25-257A662C14F2.jpeg 0D205C59-5A2F-409A-94FC-6FE26F5F2889.jpeg AA5DBB5F-846D-4C1B-AD21-A2EAF856B6E7.jpeg 41246586-C8B0-41A6-81E8-83FF5030F3C4.jpeg E9F2A584-6D13-41D1-83FD-31A2AE955CC7.jpeg CBAE0FDD-A714-4A30-A94C-B8F17C0F366E.jpeg 88DDC759-C7EC-40C6-908C-B669F2B39F14.jpeg FD3A43FD-7D71-48C3-BFD7-56B81EC4A570.jpeg 0306A82A-9E38-4B1D-833A-474DA4BB55CD.jpeg 1E069498-0197-4BED-ACC5-A49ADAA3E411.jpeg 908E5763-38C7-4422-AE79-72D0BAD91178.jpeg BA33728E-53DB-405C-9B61-0C9EE7ADACBB.jpeg 209A5C70-1533-4FD6-8F7A-7DC35F074FE4.jpeg 089F2EA1-2F44-4AC1-938C-D471921EE751.jpeg 2509E9FE-853D-4521-A359-D83FEA223F3C.jpeg

Jeugd

Senioren

Accommodatie

Accommodatie 


Clubhuis en velden 

?

Accommodatie

[email protected]


Yda de Rooij

Secretaris

[email protected]lVeldreserveringen kunnen vanaf 1 juni 2023 
ALLEEN gemaakt worden via [email protected]Binnen 3 dagen kun je een reactie verwachten.

Alleen voor last-minute reserveringen, kun je een bericht sturen naar:
Uiteraard geldt nog wel altijd de regel: wie het eerst komt, wie het eerst maalt!  Bij de secretaris kan eventueel ook de sleutel van het clubhuis opgehaald worden. 
Openingstijden
 • Ons terrein is altijd toegankelijk, voor het clubhuis en de kantine gelden aangepaste openingtijden.
Veldkeuring 
 •  Indien het veld is afgekeurd wordt dit zo spoedig mogelijk op de website vermeld.  

Materiaalcommissie   

Toegang beheer

Voor het verkrijgen van toegang dient contact te worden gezocht met de secretaris. Let op: de secretaris is dus niet verantwoordelijk voor het (tijdelijk) openen van het clubhuis na reservering. 

Barcommissie

De barcommissie zorgt o.a. voor voorraad en bemanning, assortiment, prijzen etc. Voor de weekenden regelt de commissie de bezetting. Ook hebben zij de taak, al dan niet in overleg met enkele jeugdleden, om verschillende activiteiten te organiseren.   

 

              Wees zuinig op de velden en het clubhuis 

Algemeen:            

 • Ons clubhuis en sportterrein zijn ROOKVRIJ
 • Fietsen/scooters en auto's mogen alleen in de daarvoor bestemde plekken worden geplaatst.    
 • Honden dienen aangelijnd te zijn, ook in het clubhuis.
 • De uitrit van de ambulance dient te allen tijde vrijgelaten te worden.
 • Onregelmatigheden graag met spoed melden bij accommodatie. 

Kunstgras:              

 • Geen glas, drank, etenswaren, sigaretten, e.d. binnen het hek. 
 • Bij sneeuwval het kunstgrasveld niet betreden. 
 • Schoeisel mag geen metalen delen of scherpe kanten bevatten. 
 • Probeer verzilting van de mat tegen te gaan door zelf zoveel mogelijk takjes, pleisters, e.d. van het veld te verwijderen. 

Kleedkamers:   

 • Graag netjes en schoonhouden.
 • Laat geen geld, sieraden of andere kostbaarheden achter. 

Bar:                           

 • Het is niet toegestaan zelf meegebrachte etenswaren te gebruiken in de kantine. 
 • Alle verstrekkingen uitsluitend tegen cashless betaling. 
 • Aan personen beneden de 18 jaar wordt geen alcohol verstrekt. 
 • Op zaterdag is tot 16.00 uur GEEN alcohol verkrijgbaar 
 • Behalve de aangestelde barbezetting mag niemand zich achter de bar bevinden. 
 • Het is niet toegestaan zelf meegebrachte alcoholhoudende drank te gebruiken in de kantine of elders op het terrein van de vereniging. 
 • Er wordt geen alcohol geschonken aan: 
  - Jeugdleiders, trainers, scheidsrechters en andere begeleiders van de jeugd tijdens de uitoefening van hun functie; 
  - Personen die fungeren als chauffeur bij het vervoer van spelers. 
 • Het bestuur wil voorkomen dat personen met meer dan het toegestane promillage  alcohol aan het verkeer deelnemen. Op basis daarvan kan de verstrekking van alcoholhoudende drank worden geweigerd. 
 • Leidinggevenden en barvrijwilligers (in de zin van het boven bepaalde) drinken geen alcohol gedurende hun bardienst. 
 • Prijsacties die het gebruik van alcohol stimuleren zijn in de kantine niet toegestaan.