E1F9DF52-1279-43D4-B244-4205B34851C0.jpeg suuz kopie.jpeg A8BC3B38-E547-4F49-9449-AFE11C927675.jpeg 30B58D50-EADE-4BB3-8507-2610D2E57E71.jpeg AA5DBB5F-846D-4C1B-AD21-A2EAF856B6E7.jpeg 3559047E-27FA-48D3-AAB0-E0843416DBAA.jpeg

Jeugd

Senioren

Nieuwsfilter
Fotogalerij
Fotogalerij
Uitnodiging ALV
Nieuwsafbeelding

UITNO D I G I N G

 

 

Het bestuur van Hockey Club Twente nodigt haar leden en de wettelijke vertegenwoordigers van haar leden evenalsereleden en leden van verdienste uit tot het bijwonen van de 

 

 

BUITENGEWONE ALGEMENE LEDENVERGADERING

 

 

welke gehouden zal worden op

 

Woensdag 17 oktober 2018

 

Aanvang: 20.00 uur  Locatie: clubhuis H.C. Twente

 

 

Het bestuur stelt voor de volgende agenda gedurende deze vergadering aan te houden:

 

1. Opening

 

2. Vaststellen van de Agenda

 

3. Ingekomen stukken

 

4. Notulen algemene ledenvergadering 17 juli 2018

De notulen zijn te vinden in Lisa team onder documenten.

 

5. Vervanging Driesprongveld

Het bestuur heeft het voornemen om in de zomer van 2019 het huidige zandingestrooide Driesprongveld te vervangen. Daarvoor zal een nieuwe huurovereenkomst met de gemeente gesloten moeten worden.

 

Het bestuur vraagt conform artikel 10 lid 4a goedkeuring voor het aangaan van een nieuwe huurovereenkomst met de gemeente voor het Driesprongveld.

 

Het bestuur heeft het voornemen om in de zomer van 2019 het huidige zandingestrooide Driesprongveld te vervangen door een waterveld. Om de vervanging te kunnen financieren dienen de contributies van de leden van de vereniging met ingang van het seizoen 2019-2010 verhoogd te worden met € 15,-.

 

Het bestuur vraagt conform artikel 8 lid 1 van het huishoudelijk reglement goedkeuring aan de algemene ledenvergadering voor het verhogen van de veldcontributies 2018-2019 met € 15,- met ingang van het seizoen 2019-2020.

 

6. Rondvraag

 

7. Sluiting 

 

 

Het bestuur hoopt u op deze vergadering te mogen begroeten.

 

 

Met vriendelijke groeten 

Hockey Club Twente

 


Gerelateerd nieuws