suuz kopie.jpeg 3559047E-27FA-48D3-AAB0-E0843416DBAA.jpeg A8BC3B38-E547-4F49-9449-AFE11C927675.jpeg E1F9DF52-1279-43D4-B244-4205B34851C0.jpeg AA5DBB5F-846D-4C1B-AD21-A2EAF856B6E7.jpeg 30B58D50-EADE-4BB3-8507-2610D2E57E71.jpeg

Jeugd

Senioren

Nieuwsfilter
Fotogalerij
Fotogalerij
Uitnodiging ALV
Nieuwsafbeelding

UITNO D I G I N G

Het bestuur van Hockey Club Twente nodigt haar leden en ouders van jeugdleden evenals ereleden en leden van verdienste uit tot het bijwonen van de

 ALGEMENE LEDENVERGADERING

welke gehouden zal worden op:

Dinsdag 17 juli 2018 

Aanvang: 20.00 uur   Locatie: clubhuis H.C. Twente 

 Het bestuur stelt voor de volgende agenda gedurende deze vergadering aan te houden:

1.          Opening 

2.          Vaststellen van de Agenda 

3.          Ingekomen stukken 

4.          Bestuursmutaties                                                                                                   De heer Robbert van Dorth treedt af als bestuurslid facilitaire zaken 

Mevrouw Karin van Dam legt de portefeuille sponsoring neer en heeft de portefeuille technische zaken algemeen aanvaard 

Het bestuur draagt de heer Marcel Westenberg voor als bestuurslid.Hij zal de portefeuille technische zaken tophockey gaan beheren.

    5.          Mededelingen bestuur 

6.          Begroting 2018-2019

De begroting is op te vragen via [email protected] 

7.          Toekomst clubhuis en kantine

- resultaten enquête

- vervolg 

8.          Rondvraag 

9.          Sluiting

Het bestuur hoopt u op deze vergadering te mogen begroeten.

Met vriendelijke groeten

Hockey Club Twente 

Yda de Rooij

Secretaris

Gerelateerd nieuws